Projekty realizowane przez Powiat Pilski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Data: 10-01-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Projekty realizowane przez Powiat Pilski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Projekty realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Pilski w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”
  1. Obszar B – 246 259,58 zł
  • 150 000 zł - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile, projekt pn. „Wykonanie windy wewnętrznej na potrzeby osób niepełnosprawnych zapewniającej dostęp do pomieszczeń w budynku”
  • 96 259,58 zł - Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, projekt pn. „Rozbudowa budynku szkoły - dźwig dla osób niepełnosprawnych”
2) Obszar G – 307 500,00 zł
  • 300 000 zł – Powiatowy Urząd Pracy w Pile, projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni VI’
  • 7 500 zł  - koszty obsługi projektu
3) Obszar D – 205 075,44 zł
  • Miasto i Gmina Wysoka, projekt pn. „Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”;
4) Obszar F – 223 728,22 zł
  • 45 502,66 zł – Polskie Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile, projekt pn. „Remont i dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Morzewie przy PSONI Koło w Pile”
  • 160 000,00 zł  - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy na rzecz: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie, projekt pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”
  • 18 225,56 zł - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na rzecz: Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Leżenicy, projekt pn. „Zakup kotła grzewczego i agregatu wraz z montażem w kotłowni, z przeznaczeniem do ogrzewania budynku WTZ w Leżenicy”
  • 10 720,10 zł – obsługa realizacji ww. projektów
 
 
Zapisz się na newsletter