Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Władze

Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski sekretariat 67 210 93 00
Wicestarosta Pilski - Stefan Piechocki sekretariat 67 210 93 50
Etatowy Członek Zarządu - Przemysław Pochylski sekretariat 67 210 93 50
Członek Zarządu - Mirosław Pierko sekretariat 67 210 93 50
Członek Zarządu - Jerzy Wiesiołek sekretariat 67 210 93 50
Sekretarz Powiatu Pilskiego - Wioleta Kaczmarek 67 210 94 00
Skarbnik Powiatu Pilskiego - Tomasz Pawłowski 67 210 93 41