O nas

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych
Starostwa Powiatowego w Pile
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
pok. 221

Wykonuje zadania dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań Wydziału z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy:

  1. Realizowanie programów PFRON.
  2. Monitorowanie możliwości aplikowania o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przygotowywanie stosownych wniosków i ich realizacja.
  3. Współpraca z gminami w zakresie ich uczestnictwa w programach celowych.
  4. Opracowywanie i składanie zbiorczych sprawozdań z realizacji programów   oraz  osiągniętych efektów  w ramach programów, których  realizatorem i beneficjentem jest Powiat.
  5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
  6. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i z Biurem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  7. Przeprowadzanie kontroli u beneficjentów pomocy w zakresie prawidłowej realizacji zawartych umów cywilno-prawnych.
Zapisz się na newsletter