Przydatne linki


 
 

 

 

 

 
 

 
 
PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PILE
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. +48 61 65 06 233 lub  +48 61 65 06 235
e-mail: pila.fe@wielkopolskie.pl, infoUE-pila@warp.org.pl
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-pile/
 
 

 
Pozostałe:
 
UE:
www.europa.eu/index_pl.htm – oficjalny portal Unii Europejskiej
www.ec.europa.eu/index_pl.htm - portal Komisji Europejskiej
 
Programy operacyjne i fundusze pomocowe:
 
www.efs.gov.pl – Europejski Fundusz Społeczny
www.nfosigw.gov.pl  –Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosgw.poznan.pl - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.europadlaobywateli.pl – Program Europa dla obywateli
www.poig.gov.pl –Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.pois.gov.pl - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
www.eog.gov.pl – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.erasmus.org.pl/ - Program Erasmus

Inne:
www.ue.ngo.pl - Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych
 
 
Zapisz się na newsletter