Stypendia

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
 

Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski zaprasza do składania wniosków na stypendia ufundowane przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu.
Termin składania wniosków: 18.09.2020 r.
Wartość stypendium: 15 000 zł
Liczba stypendiów: 2.
 
Informacja o naborze wniosków o przyznanie Stypendium Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu ufundowała dwa bony edukacyjne o wartości 15 tys. zł każdy. Bony będzie można wykorzystać na opłatę czesnego na wybranym kierunku studiów licencjackich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym WSHiU w Poznaniu.

Wnioski należy składać do 18 września 2020 r.

Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych zarówno z roku 2020,  jak i lat poprzednich, prowadzonych przez Powiat Pilski.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Pile w Kancelarii Ogólnej wniosku o przyznanie stypendium według załączonego WZORU [pobierz]. (doc, 44 Kb)
 
O przyznanie stypendium  mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:
  1. uzyskały świadectwo dojrzałości.
  2. uzyskały min. 60% pkt. z egzaminu maturalnego (pisemnego) na poziomie podstawowym.
 
W poniższej tabeli znajdują się kryteria na temat przyznawania punktów za egzamin maturalny.
Średnia Punkty Waga Punkty przeliczeniowe
90% i więcej
0,6 2,4
80-89 %
0,6 1,8
70-79%
0,6 1,2
60-69%
0,6 0,6
 
  1. średnia ocen ze świadectwa dojrzałości  wynosi min. 4.0.
W poniższej tabeli znajdują się kryteria na temat przyznawania punktów za oceny ze świadectwa dojrzałości.
Średnia z ocen Punkty Waga Punkty przeliczeniowe
5,41-powyżej 6 0,4 2,4
5,21-5,4 5 0,4 2,0
5,01-5,2 4 0,4 1,6
4,81-5,0 3 0,4 1,2
4,5-4,8 2 0,4 0,8
4,0 i mniej 1 0,4 0,4
 
  1.  zamieszkują powiat pilski.
 
O miejscu na liście kandydatów o przyznaniu stypendium decyduje suma zebranych punktów przeliczeniowych. W przypadku uzyskania przez wnioskujących takie samej liczby punktów o kolejności na liście będzie decydować kryterium egzaminu maturalnego.
 
O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Pilskiego do dnia 23.09.2020 r.
 
Do wniosku o przyznaniu stypendium należy dołączyć:
  1. kserokopię świadectwa dojrzałości,
  2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
infografika - zaproszenie Starosty do składania wniosków o stypendium
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter