Konkurs ofert

KONKURS OFERT NA ROK 2024 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1064.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2024 roku ***

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1028.2023 z dnia 25 października 2023 roku  (pdf, 46 Kb) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2024 roku ***

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 1041.2023 z dnia 31 października 2023 roku - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2024 roku

KONKURS OFERT NA ROK 2023

Uchwała nr 833.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. (pdf, 13 Kb) - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku


Uchwała Nr 820.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 listopada 2022 r.  (pdf, 41 Kb) - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku

Uchwała Nr 816.2022 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 3 listopada 2022 r.  (pdf, 40 Kb) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2023 roku


 KONKURS OFERT NA ROK 2022


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 605.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. (pdf, 57 Kb)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 598.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. (pdf, 112 Kb)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 592.2021 z dnia 27 października 2021 r. (pdf, 121 Kb)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 593.2021 z dnia 27 października 2021 r. (pdf, 121 Kb)
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2022 roku

***************************************************************************************

KONKURS OFERT NA ROK 2021

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 413.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. (pdf, 66 Kb)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2021 roku.

---

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 403.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. (pdf, 78 Kb)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2021 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

---

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 391.2020 z dnia 28 października 2020 r. (pdf, 71 KB)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2021 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 392.2020 z dnia 28 października 2020 r. (pdf, 68 KB)
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2021 roku.

***************************************************************************************

KONKURS OFERT NA ROK 2020 

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 207.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. (pdf, 53 Kb)
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku

***

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 197.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. (pdf, 80 Kb)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

***
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 187.2019 z dnia 25 października 2019 r.  (pdf, 959 Kb) (ogłoszenie zamieszczone w dniu 25.10.2019r.)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 188.2019 z dnia 25 października 2019 r. (pdf, 427 Kb)
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2020 roku.

***************************************************************************************
KONKURS OFERT NA ROK 2019

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 11.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (pdf, 239 Kb)

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.


***


Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 798.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. (pdf, 330 Kb)

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

***
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 790.2018 z dnia 31 października 2018 r. (pdf, 263 Kb)

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 789.2018 z dnia 31 października 2018 r. (pdf, 253 Kb)

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2019 roku.

 • Załącznik do uchwały nr 789.2018 (pdf, 2,77 Mb)
  Ogłoszenie o konkursie.
  • Załączniki do ogłoszenia:
   • Załacznik Nr 1 do Oferty (pdf, 176 Kb): Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jej dokumentowaniu.
   • Załącznik Nr 2 do Oferty (pdf, 179 Kb): Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
   • Załącznik Nr 3 do Oferty (pdf, 185 Kb): Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
***************************************************************************************
KONKURS OFERT NA ROK 2018
 
Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 574.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.   (pdf, 222 Kb) - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku.


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE
 
W ogłoszeniu o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku w pkt. II Rodzaj zadania publicznego w ust.2 tytuł zadania publicznego lit. B Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Ujściu oraz w Filii  w Miasteczku Krajeńskim wskazano miejsce lokalizacji głównej w Ujściu oraz Filię w Miasteczku Krajeńskim. W dalszej części ogłoszenia tj. w pkt.VI Termin i warunki realizacji zadania nie wskazano miejsca i terminu świadczenia porad w Miasteczku Krajeńskim. Powinno być:
Miejsce: Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 41
Czas świadczenia porad: przez dwa dni w tygodniu tj.

1)      wtorki w godz. 14.00 – do 18.00

2)      czwartki w godz. w godz. 8.00 – 12.00

***

ZARZĄD POWIATU W PILE
OGŁASZA


OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGAJACEGO NA PROWADZENIU  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO W 2018 ROKU.
  
I. Cel konkursu.
 
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą prowadziły w powiecie pilskim 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
II. Rodzaj zadania publicznego i jego tytuł.
 
 1. Rodzaj zadania publicznego: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 2. Tytuł zadania publicznego:
 • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Pile oraz w Filii w Szydłowie;
 • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Ujściu oraz w Filiiw Miasteczku Krajeńskim;
 • Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Łobżenicy oraz w Filii nr1 w Wysokiej oraz Filii nr 2 w Białośliwiu.
 
III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
 
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lata poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia  dotacji i nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 
 
IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
 1. W roku 2018 na realizację zadania przeznacza się kwotę 182 178 zł brutto (sto  osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych). Na każdy z 3 punktów przeznacza się kwotę 60 726 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych)
 2. Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczono kwotę 182 178 zł brutto (sto  osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych). W roku 2016 na realizację zadania przeznaczono kwotę 119 892 zł brutto  (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote).
 
V.  Zasady przyznawania dotacji.
 
Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 239  późn. zm.),
b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 
VI. Termin i warunki realizacji zadania.
 
1. Zadanie, na które składana jest oferta musi być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
2. Środki finansowe z budżetu powiatu w formie dotacji uzyska zadanie realizowane wyłącznie na terenie powiatu pilskiego.
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie we wskazanych lokalach powiatowych lub gminnych na terenie powiatu pilskiego, tj:
     A. Lokalizacja główna w Pile:
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra" w Pile ul. S. Okrzei 9
Czas świadczenia porad: przez 3 dni w tygodniu, tj:
 1. poniedziałki w godz. od 900 do 1300,
 2. środy w godz. od 900 do 1300 ;
 3. piątki w godz. od 900 do 1300 .
 Filia w Szydłowie:
Miejsce: (Centrum Upowszechniania Kultury)
Czas świadczenia porad: przez 2 dni w tygodniu, tj. we wtorki i czwartki w godz. od 900 do 1300,
 • Lokalizacja główna w Ujściu:
Miejsce: Urząd Miejski , plac Wiosny Ludów 2
Czas świadczenia porad: przez 3 dni w tygodniu tj:
 1. poniedziałki w godz. od 8.00 d 1200;
 2. środy w godz. 1430 do 18.30;
 3. Piątki w godz. od 800 do 1200.
Lokalizacja główna w Łobżenicy:Miejsce: Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej przy ul. Złotowskiej 16A
Czas  świadczenia porad: przez 3 dni w tygodniu –tj:
 1. poniedziałki od 830 do 1230;
 2. środy od godz. 1200 do 1600;
 3. piątki od godz. 830 do 1230 .
Filia nr 1 w Wysokiej:
Miejsce: Sala Ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, pI. Powstańców Wielkopolskich 20/21
Czas świadczenia porad: przez 1 dzień w tygodniu tj. we wtorki od godz. 900 do 1300 ,
Filia nr 2 w Białośliwiu:
Miejsce: w Urzędzie Gminy Białośliwie przy ul. Księdza Kordeckiego 1.
Czas świadczenia porad: przez 1 dzień w tygodniu tj. czwartek w godz. od 14.00 do 1800.
 
4. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie uprawnionym osobom na zasadach określonych
w art. 5 ust.2, art. 7oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5. Warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
6. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
7. Realizacja zadania podlegać będzie kontroli starosty na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
VII. Termin i warunki składania ofert.
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania według wzoru określonego w  rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, w terminie do dnia 8 listopada 2017 r., do godz. 1530.
- korespondencyjnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Pile
al. Niepodległości 33/35
64 – 920 Piła, lub
- osobiście do kancelarii Starostwa Powiatowego w Pile (parter, pokój nr 15).
Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
 
2. Oferty na konkretną lokalizację, określoną w punkcie VI, pkt 3 lit. A, B lub C , należy składać
w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać tytuł zadania zgodnie z pkt.II ppkt.2.
3. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11, ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej;
4) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
7. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność
z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników uznana zostanie za niekompletną
i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 
1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową, której skład, w formie uchwały, ustala Zarząd Powiatu w Pile.
3. Ostateczną decyzję o wyborze organizacji pozarządowych, którym powierzona zostanie realizacja zadania publicznego podejmuje Zarząd Powiatu w Pile w formie uchwały w terminie do 30 listopada 2017 r.
4. Do uchwały Zarządu Powiatu w Pile w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
d) dotychczasowe doświadczenie organizacji.
6. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne  z przyznaniem dotacji.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pilskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pile.
8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane wnioskodawcom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Pile.
 
IX. Postanowienia końcowe
 
1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją, będzie uchwała Zarządu Powiatu w Pile w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji.
2. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3.  Przed podpisaniem umowy - w przypadku, gdy do oferty załączona została promesa zawarcia umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – oferent zobowiązany jest dostarczyć oryginał umowy celem jej uwierzytelnienia.
4. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl, www.powiat.pila.pl i na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Pile. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój numer 222, tel. 67 210 93  86.
 

WZÓR OFERTY - NOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA - NOWY
 

KONKURS OFERT NA ROK 2017

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 359.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.  (pdf, 220 Kb)w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 358.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.  (pdf, 226 Kb)w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 354.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 354.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.  (pdf, 78 Kb)w sprawie  powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 345.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.  (pdf, 253 Kb)w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 343.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. (pdf, 206 Kb) - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 329.2016 z dnia 5 października 2016 r.  (pdf, 189 Kb) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.


KONKURS OFERT NA ROK 2016

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 174.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.  (pdf, 489 Kb) - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 166.2015 z dnia 4 listopada 2015 r.  (pdf, 483 Kb) - w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile nr 164.2015 z dnia 4 listopada 2015 r.  (pdf, 2,41 Mb) - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter