Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

1 września 2019 roku w Kijaszkowie w gminie Wysoka rozpocznie swoją działalność Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. To pierwsza placówka  socjoterapeutyczno-wychowawcza dla dziewcząt i chłopców w powiecie pilskim. Już prowadzony jest nabór.
 
MOS w Kijaszkowie jest całodobową i całoroczną publiczną placówką wychowawczą dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii.

- Wychodzimy naprzeciw potrzebom młodzieży oraz ich rodziców. Dotychczas osoby zainteresowane naborem do takich placówek kierowaliśmy do ośrodków w sąsiednich powiatach, teraz mamy swój ośrodek, w którym zapewniamy doskonałe warunki oraz profesjonalną kadrę – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.   

Ośrodek zapewni wychowankom realizację obowiązku szkolnego na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z jej ukończeniem. Jest wyposażony w niezbędną infrastrukturę, pracować tu będzie również profesjonalna kadra. W placówce udzielana będzie również pomoc i wsparcie rodzicom (prawnym opiekunom) podopiecznych.

Do MOS w Kijaszkowie kieruje Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania osób zainteresowanych naborem, jest to bowiem ośrodek nie tylko dla mieszkańców powiatu pilskiego. Nabór już ruszył.

Wymagane dokumenty w celu umieszczenia wychowanka w Ośrodku:
  • wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – należy składać w Starostwie. POBIERZ WNIOSEK (doc, 30 Kb)
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – należy składać w Starostwie,
  • odpis skrócony aktu urodzenia – po otrzymaniu skierowania od Starosty należy składać w Ośrodku,
  • informacje o stanie zdrowia – należy składać w Ośrodku,
  • ostatnie świadectwo szkolne oraz odpis arkusza ocen – należy składać w Ośrodku.
 
Wszelkich informacji udziela:
Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile
tel. 67 210 93 65, 210 93 33
adres e-mail: wydzial.oswiaty@powiat.pila.pl
Zapisz się na newsletter