Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027 - zapraszamy do konsultacji

Data: 11-02-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027 - zapraszamy do konsultacji Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027

Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027” mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:


            Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ZOBACZ TUTAJ
 
Projekt Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021 – 2027 – Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.  ZOBACZ TUTAJ

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu – Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 466.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. POBIERZ TUTAJ
 
Zapisz się na newsletter