Informacja Starosty Pilskiego nt. programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w 2020 roku

Data: 21-01-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Informacja Starosty Pilskiego nt. programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w 2020 roku Starosta Pilski Eligiusz Komarowski informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w 2020 roku. W ramach programu będą realizowane następujące obszary:
 
lp. OBSZAR ADRESAT POMOCY
1. A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
2. B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania
gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy
3. C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych gminy, powiaty, organizacje pozarządowe
4. D likwidacja barier transportowych
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe,  gminy, powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby
    z niepełnosprawnościami
    do znajdujących się poza
    ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
5. E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe
6. F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej jednostki samorządu terytorialnego
lub organizacje pozarządowe
7. G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych powiaty

REALIZATOREM PROGRAMU W RAMACH OBSZARÓW: B, C, D, F i G są samorządy powiatowe.
Zaineresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosków w kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35, w terminie do 07.02.2020 r. Informacja pod nr tel. 67/210-93-91 lub 210-93-81.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON.
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group