PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Data: 24-05-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Moduł I

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35 pokój 221.

Formularze  wniosków znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile

www. powiat.pila.pl,  w zakładce niepełnosprawni w powiecie.

 

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać pod numerem telefonu 67 210-93-91

 

FORMULARZE 2016

 

MODUŁ I

OBSZAR A  - LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ:

ZADANIE NR 1:

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Wniosek o dofinasowanie dla dziecka/podopiecznego
 3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 4. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Załącznik nr 3  - Zaświadczenie lekarskie
 6. Informacja do uzasadnienia wniosku

ZADANIE  NR 2:

 1. Wniosek o dofinasowanie dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 3. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 3  - Zaświadczenie lekarskie
 5. Informacja do uzasadnienia wniosku

OBSZAR B - LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICTWA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

ZADANIE NR  1 I Nr 2

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Wniosek o dofinasowanie dla dziecka/podopiecznego
 3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 4. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Załącznik nr 3  - Zaświadczenie lekarskie
 6. Załącznik nr 4 - Zaświadczenia lekarskie
 7. Informacja do uzasadnienia wniosku

OBSZAR C- LIKWIDACJA W PORUSZANIU SIĘ:

ZADANIE NR 2

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Wniosek o dofinasowanie dla dziecka/podopiecznego
 3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 4. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Informacja do uzasadnienia wniosku

ZADANIE NR 3

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 3. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 3  - Zaświadczenie lekarskie
 5. Oferta specyfikacji i kosztorysu do protezy
 6. Specyfikacja i kosztorys protezy
 7. Informacja do uzasadnienia wniosku

ZADANIE NR 4

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 3. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 3  - Zaświadczenie lekarskie
 5. Oferta specyfikacji i kosztorys naprawy protezy
 6. Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy
 7. Informacja do uzasadnienia wniosku

OBSZAR D

 1. Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
 2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodu
 3. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 3 – zaświadczenie ze żłobka/przedszkola
 5. Informacja do uzasadnienia wniosku

 Zapisz się na newsletter