Uwaga niepełnosprawni! Rusza program „Aktywny samorząd”

Data: 18-03-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uwaga niepełnosprawni! Rusza program „Aktywny samorząd”

Informujemy, że w 2016 roku, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

 • OBSZAR A ZADANIE 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
  do posiadanego samochodu,
 • OBSZAR A ZADANIE 2: pomoc w  uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • OBSZAR B ZADANIE 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • OBSZAR B ZADANIE 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 
  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • OBSZAR C ZADANIE 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • OBSZAR C ZADANIE 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,
 • OBSZAR C ZADANIE 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,
 • OBSZAR D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką ( dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej ( studia pierwszego  i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Wnioski są przyjmowane do 30 marca 2016r. 

 

INFORMACJE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU I BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.powiat.pila.pl w zakładce: niepełnosprawni w powiecie.

 

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój 221, tel. 67/ 210-93-91.Zapisz się na newsletter