Uwaga niepełnosprawni - rozpoczął się nabór wniosków - "Aktywny Samorząd” Moduł I

Data: 01-12-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uwaga niepełnosprawni - rozpoczął się nabór wniosków - "Aktywny Samorząd”  Moduł I Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, informuje o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”  Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
W ramach programu, osoby niepełnosprawne  mogą uzyskać dofinansowanie do:
  • uzyskania prawa jazdy kat. B (obszar A zadanie 2),
  • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A zadanie 1),
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( obszar B zadanie 1),
  • szkoleń z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (obszar B zadanie 2),
  • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiegoo napędzie elektrycznym ( obszar C zadanie 2),
  • zakupu protez kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, oraz kosztów utrzymania sprawności technicznejposiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( obszar C zadanie 3 izadanie 4),
  • opłaty za zapewnienie opieki nad dzieckiem (np. opłaty za przedszkole, żłobek), obszar D.
Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przyznanych Powiatowi Pilskiemu przez PFRON na realizację programu na rok 2017.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można znaleźć na stronie internetowej PFRON oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój 221, tel. 67/210-93-91, 67/210-93-81.
Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej powiatu w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zapisz się na newsletter