Ważne dla niepełnosprawnych studentów!

Data: 07-03-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ważne dla niepełnosprawnych studentów!

Informujemy, że wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd 2017” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, które dotyczą semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 8 marca do 30 marca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych pod adresem: Al. Niepodległości 33/35 (pokój 221)

Formularze wniosków  znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl, w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH / DRUKI DO POBRANIA.

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii  - oryginały dokumentów do wglądu).

Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html  lub pod numerem telefonów 67 210 93 91 lub 67 210 93 81.

Zapisz się na newsletter