UWAGA PRACODAWCY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Data: 01-04-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

UWAGA  PRACODAWCY  I  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNE!
Uprzejmie informujemy, że dnia 27 marca 2014 r.  na Sesji Rady Powiatu w Pile dokonano podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 


W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych pracodawców i osoby niepełnosprawne do składania wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.powiat.pila.pl w zakładce „niepełnosprawni w powiecie” oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pok. 221.
 
Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać  pod nr tel.067/210-93-91.
Zapisz się na newsletter