Wyrównywanie różnic między regionami III w 2023 r.

Data: 27-01-2023    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wyrównywanie różnic między regionami III w 2023 r. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu pn. „Wyrównywanie różnic miĘdzy regionami III” w 2023 roku.

W ramach programu będą realizowane następujące obszary:
 
lp. OBSZAR ADRESAT POMOCY
1. A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
2. B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania
gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
lub środowiskowe domy samopomocy
3. C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych gminy, powiaty, organizacje pozarządowe
4. D likwidacja barier transportowych placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami
do znajdujących się poza
ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
5. E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe
6. F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących  warsztatów terapii zajęciowej jednostki samorządu terytorialnego
lub organizacje pozarządowe
7. G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych powiaty
REALIZATOREM PROGRAMU W RAMACH OBSZARÓW: B, C, D, F i G są samorządy powiatowe.
Zaineresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, aleja Niepodległości 37, w terminie do 14.02.2023 r.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 67/349-12-08 wew. 11 oraz TUTAJ
 
Zapisz się na newsletter