Uwaga, niepełnosparwni studenci! Niebawem upływa termin składania wniosków o dofinansowanie kształcenia

Data: 04-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uwaga, niepełnosparwni studenci! Niebawem upływa termin składania wniosków o dofinansowanie kształcenia Informujemy, że 10 października br. upływa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl.

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Mieszkańców, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji.
W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW.
Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/
Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Pile (piętro V), lub za pośrednictwem poczty pod adresem: aleja Niepodległości 37, 64-920 Piła.  
Formularze w wersji papierowej do pobrania znajdują się TUTAJ  


UWAGA!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej po raz pierwszy w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.
WNIOSKI NA SEMESTR ZIMOWY MOŻNA SKŁADAĆ DO 10 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
Prosimy o dostarczanie uzupełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).
Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021 roku  można znaleźć na stronie internetowej PFRON.
 
Zapisz się na newsletter