Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Nagrody Starosty Pilskiego

Złóż wniosek o nagrodę Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury
 
Trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stosowne dokumenty można składać do 31 października 2019 roku.

Zachęcam do przedkładania swoich propozycji. Każdą z uwagą rozpatrzymy. W powiecie pilskim działa wiele osób, dla których działalność kulturalna stanowi sens życia. Nie brakuje tutaj pasjonatów, których warto pokazać światu i nagrodzić za spektakularne osiągnięcia. Każdy z nich jest ambasadorem naszego regionu. Będę wdzięczny za pomoc we wskazaniu kandydatów, którzy w Państwa ocenie zasługują na nagrody – mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Oprócz członków Zarządu Powiatu, uprawnieni do składania wniosków są również dyrektorzy instytucji kultury z terenu powiatu pilskiego, organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia, władze uczelni, osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty niewymienione wcześniej. Nagrody mają charakter finansowy i mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym oraz innym podmiotom na podstawie oceny ich działalności lub osiągnięć. Rozpatrywane będą tylko wnioski, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania formalne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 210 94 80.


Treść stosownych uchwał:
1. w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

2. zmieniające uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
   kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania


Regulamin przyznawania nagród oraz wniosek - PONIŻEJ

 

PLIKI DO POBRANIA
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group