Nagrody Starosty Pilskiego

Złóż wniosek o nagrodę Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury
 
Trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stosowne dokumenty można składać do 31 grudnia br.

Oprócz członków Zarządu Powiatu, uprawnieni do składania wniosków są również dyrektorzy instytucji kultury z terenu powiatu pilskiego, organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia, władze uczelni, osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty niewymienione wcześniej. Nagrody mają charakter finansowy i mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym oraz innym podmiotom na podstawie oceny ich działalności lub osiągnięć. Rozpatrywane będą tylko wnioski, które wpłyną w terminie i spełnią wymagania formalne. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 210 94 80.


Treść stosownych uchwał:
1. Uchwała Nr XXXIII.316.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 24.10.2013r. w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

2. Uchwała Rady Powiatu z dnia 25.08.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

3. Uchwała Rady Powiatu z dnia 24.10.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania

Regulamin przyznawania nagród oraz wniosek, oświadczenie i klauzula informacyjna - PONIŻEJ

 4.  Uchwała Rady Powiatu Nr LIV.400.2022 z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.316.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 października 2013 w sprawie ustalenia nagród Starosty w dziedzinie twórczośći artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.  

PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter