Konkurs uzależnieni od zdrowia


Zarząd Powiatu w Pile, 2 grudnia 2020r., ogłosił konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu pilskiego na prezentację multimedialną, prezentującą negatywne następstwa używania środków psychoaktywnych oraz przekonującą rówieśników do unikania zachowań szkodliwych dla zdrowia.

Konkurs odbędzie się w ramach nowej kampanii profilaktycznej na terenie powiatu pilskiego pn. "Uzależnieni od zdrowia”, na którą Powiat Pilski pozyskał 77 791 zł z programu  pn. ,,Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pilskiego, na których czekają atrakcyjne nagrody: rower turystyczny, smartwatch i hulajnoga wyczynowa.

Konkurs ma charakter indywidualny, prace zbiorowe nie będą oceniane. Jury konkursu liczy na oryginalność artystyczną zaprezentowanego tematu, kreatywność i zawartość merytoryczną prezentacji, tak aby skłaniała odbiorcę do refleksji nad problematyką uzależnień.

- To ważne abyśmy  jako mieszkańcy powiatu pilskiego angażowali się w akcje promujące zdrowy styl życia, pokazując młodzieży alternatywę dla niszczącego świata uzależnień. Powiat Pilski odbudowuje i rewitalizuje przestrzeń publiczną czyniąc ją bardziej dostępną i atrakcyjną dla mieszkańców tak, aby chętniej spędzali wolny czas aktywnie na zewnątrz - mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.
  
Prace należy nadsyłać do 23 grudnia 2020 r. wraz z kartą zgłoszenia na adres e-mail: wso@powiat.pila.pl wpisując w temacie maila ,,KONKURS Uzależnieni od zdrowia”

Regulamin konkursu TUTAJ

Karta zgłoszenia TUTAJ

Szczegóły tel. 67 210 93 90

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2020r.-----

Uchwała Zarządu Powiatu w Pile Nr 425.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. (pdf, 64 Kb)
w sprawie ogłoszenia konkursu dla młodzieży szkół średnich powiatu pilskiego na prezentację multimedialną prezentującą negatywne następstwa używania środków psychoaktywnych oraz przekonującą rówieśników do unikania zachowań szkodliwych dla zdrowia oraz powołania jury konkursu.

Zapisz się na newsletter