Oświata i szkolnictwo

Oświata na terenie powiatu pilskiego jest tak zorganizowana, żeby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki kształcenia się. Wszystkie gminy posiadają dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów, a średni poziom kształcenia umożliwiają liczne szkoły publiczne i prywatne w Pile.

W administracji Starostwa Powiatowego znajduje się dziesięć szkół średnich – osiem w Pile: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół przy Teatralnej, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej, a także Zespół Szkół w Łobżenicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Powiat prowadzi także w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawaczy w Pile, Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury ISKRA w Pile.

Władze i samorządy poszczególnych gmin i powiatu priorytetowo traktują sprawy szkolnictwa. W rocznych budżetach zapisywane są niemałe środki na rozwój bazy oświatowej. Dzięki temu staje się ona coraz nowocześniejsza i bogatsza. W ostatnich latach powiat pilski poczynił wiele inwestycji w swoich zasobach oświatowych. 

Szkolnictwo Wyższe
 

Piła w ciągu kilkunastu lat stała się najprężniejszym ośrodkiem akademickim północnej Wielkopolski.

Mają tu swoje siedziby Akademia Nauk Stosowanych, ośrodek zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Gospodarki i Techniki Kolegium Nauk Stosowanych w Bydgoszczy.

Zapisz się na newsletter