Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Oświata i szkolnictwo

Oświata na terenie powiatu pilskiego jest tak zorganizowana, żeby dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki kształcenia się. Wszystkie gminy posiadają dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów, a średni poziom kształcenia umożliwiają liczne szkoły publiczne i prywatne w Pile.

W administracji Starostwa Powiatowego znajduje się dziesięć szkół średnich – osiem w Pile: I Liceum Ogólnokształcące, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, Zespół Szkół im. Staszica, Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej, a także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Władze i samorządy poszczególnych gmin i powiatu priorytetowo traktują sprawy szkolnictwa. W rocznych budżetach zapisywane są niemałe środki na rozwój bazy oświatowej. Dzięki temu staje się ona coraz nowocześniejsza i bogatsza. W ostatnich latach powiat pilski poczynił wiele inwestycji w swoich zasobach oświatowych. W 2009 r. oddane do użytku zostały sale sportowe przy ZSG w Pile i ZST-R w Nieżychowie.

W 2010 r. Powiat Pilski zrealizował duży projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Jego zakres obejmował 9 budynków oświatowych i 1 administracyjny. Zadanie sfinansowano ze środków własnych oraz środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita projektu wyniosła 11 mln zł, w tym refundacja z Funduszu Spójności – 5,31 mln zł.

Wartość korzyści na kosztach eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu docelowo wynosi 835 tys. zł na rok.

Szkolnictwo Wyższe
 

Piła w ciągu kilkunastu lat stała się najprężniejszym ośrodkiem akademickim północnej Wielkopolski.

Mają tu swoje siedziby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ośrodek zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Gospodarki i Techniki WSG w Bydgoszczy.

W sumie w pilskich uczelniach studiuje około 4000 osób. Ścisła współpraca uczelni pilskich z uniwersyteckimi ośrodkami w kraju ułatwia młodzieży kontynuację edukacji na specjalistycznych kierunkach.

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group