Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom powiatu pilskiego liczne publiczne i prywatne przychodnie oraz gabinety lekarskie.

Główną placówką jest Szpital Specjalistyczny w Pile – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i Regionu Północnej Wielkopolski. Szpital jest położony w odległości 3 km od miasta, w środku terenu leśnego. W Szpitalu funkcjonuje 21 oddziałów i oddział ratunkowy oraz liczne pracownie. W bezpośredniej odległości od Szpitala znajduje się lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, wyposażone w odpowiednie urządzenia nawigacyjne.

Wschodnią część regionu obsługuje Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z. o. o., który dysponuje czterema oddziałami oraz prowadzi dziewięć poradni specjalistycznych i dwie pracownie. W Spółce 100% udziałów posiada Powiat Pilski.

Znaczącą placówką służby zdrowia jest także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medical Sp. z o. o. w Pile, działający od 1991r. Obecny kształt placówki to 6 oddziałów szpitalnych, liczne poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

Pomoc Społeczna
 

Powiat pilski troszczy się o osoby niepełnosprawne i pokrzywdzone przez los, o czym świadczy duża liczba profesjonalnie działających jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na terenie powiatu funkcjonuje m.in. pięć Domów Pomocy Społecznej o charakterze stacjonarnym, całodobowym i zasięgu ponadgminnym. Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Rzadkowie i Falmierowie, posiadają łącznie 346 miejsc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile posiada 70 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, i jako jeden z nielicznych w Polsce, specjalizuje się w opiece nad osobami z zespołami otępiennymi i chorymi na Alzheimera.

Zapisz się na newsletter