Gospodarka

Powiat pilski szczyci się nowoczesnym przemysłem i dobrym rolnictwem. Sprzyjający dla biznesu klimat tworzony przez powiatowe i gminne władze oraz rozwój infrastruktury gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszalności środowiska naturalnego sprawiają, że działające tu od lat firmy dynamicznie rozwijają swój potencjał, skutecznie konkurując na rynkach krajowym i zagranicznych.

W powiecie istnieje ponad 30 000 podmiotów gospodarczych. Największym ośrodkiem  jest oczywiście Piła, w której działa ponad 8500 małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Dominują branże: elektroniczna, elektryczna i poligraficzna. Najwięcej przedsiębiorstw zajmuje się handlem i naprawami, obsługą nieruchomości i firm oraz transportem i łącznością. W mieście działa prawie 60 spółek z kapitałem zagranicznym.

 Dużą dynamikę wzrostu gospodarczego w ostatnich latach odnotowują wszystkie miasta i gminy, a Kaczory, gdzie ulokowały się liczne firmy ze swoim potencjałem gospodarczym należą do czołówki gmin wiejskich w Polsce, zaś w powiecie klasyfikowane są na drugim miejscu pod względem liczby miejsc pracy.

Do największych firm na terenie powiatu należą: Signify, Philips Lighting Electronics, Exalo Drilling (wcześniej Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA), Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS”.

Najstarszą jednostką gospodarczą na Ziemi Pilskiej jest huta szkła - Ardagh Glass Ujście S.A., która pracuje nieprzerwanie od 1809 roku i jest najstarszym w Polsce producentem opakowań szklanych.

Drugą, obok przemysłu, dziedziną gospodarki w powiecie jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ok. 75 800 ha. Działa tu kilka tysięcy gospodarstw oraz kilkadziesiąt przedsiębiorstw rolnych, gospodarujących na dużym areale. W produkcji rolnej dominują uprawa zbóż oraz hodowla trzody chlewnej i mleczarstwo. W dolinie Noteci rozwija się uprawa warzyw. Dość duże znaczenie ma także sadownictwo (gmina Białośliwie jest znaczącym ośrodkiem sadowniczym w Wielkopolsce) oraz hodowla ryb.

Przemysł spożywczy i przetwórstwo na terenie powiatu są reprezentowane przez liczne, spełniające wymogi unijne ubojnie, masarnie i zakłady. Największym przedsiębiorstwem jest Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” w Śmiłowie.

Znaczną powierzchnię powiatu zajmują lasy, stąd tak ważna dla tego regionu jest gospodarka leśna. W Kalinie pod Piłą ma swoją siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która administruje lasami na powierzchni ok. 346 km2 ,  leżącymi na terenie 4 województw i 14 powiatów. Lasy powiatu pilskiego znajdują się głównie w gestii Nadleśnictw Zdrojowa Góra i Kaczory.

Zapisz się na newsletter