Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Infrastruktura

Piła została uznana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za lidera pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (na 260 miast - stolic powiatów ziemskich!). Doskonały klimat społeczny dla inwestorów krajowych i zagranicznych, chłonność i jakość lokalnego rynku pracy, dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna i biznesowa, pozwoliły zdystansować inne miasta.
Obsługę biznesu zapewnia ponad 20 oddziałów największych polskich banków i podobna liczba instytucji ubezpieczeniowych.
Piła posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Stwarza to wiele możliwości rozwoju różnych gałęzi gospodarki, zwłaszcza czystych ekologicznie. Na inwestorów czekają tereny o funkcji przemysłowej, usługowej i handlowej.

W Pile aktywnie działają organizacje samorządu gospodarczego: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Wielkopolska Izba Rolnicza - Biuro Powiatowe w Pile, Cech Rzemiosł Różnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii i Usług i inne.

Powiat pilski posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Stwarza to wiele możliwości rozwoju różnych gałęzi gospodarki, zwłaszcza czystych ekologicznie. Preferowany jest: przemysł elektroniczny i precyzyjny, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz usługi dla przedsiębiorstw i turystyka. W tej ostatniej, ze względu na wspaniałe warunki przyrodnicze, władze powiatu upatrują szansy na kolejne ożywienie gospodarcze regionu.

Dużą zachętą dla inwestorów jest sprzyjający klimat dla różnych gospodarczych przedsięwzięć. Systematycznie też prowadzone są inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców.

Piła leży przy trasie nr 10 Szczecin – Warszawa oraz trasie nr 11 Kołobrzeg – Bytom. Nowoczesna obwodnica Piły umożliwia ominięcie centrum miasta. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę kolejową oraz sieć połączeń kolejowych z ważniejszymi miastami Polski. Sieć drogową na terenie powiatu tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które dzieli się na następujące kategorie: drogi krajowe - 92 km, drogi wojewódzkie - 88,5 km, drogi powiatowe - 428,8 km, drogi gminne - 512,2 km.

Piła jest również centrum handlowym i usługowym powiatu. W mieście istnieją centra handlowe znanych sieci.

Największą inwestycją drogową powiatu pilskiego była budowa południowej obwodnicy powiatu pilskiego na odcinku Ujście-Ruda (53,2 km). Roboty rozpoczęły się w kwietniu 2010 r., a zakończone zostały w lipcu 2012 r. Łączna wartość inwestycji wyniosła 40 mln 941 tys. zł, w tym udział środków UE 18 mln 777 tys. zł.

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group