Infrastruktura

Piła została uznana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za lidera pod względem atrakcyjności inwestycyjnej (na 260 miast - stolic powiatów ziemskich!). Doskonały klimat społeczny dla inwestorów krajowych i zagranicznych, chłonność i jakość lokalnego rynku pracy, dostępność komunikacyjna, infrastruktura techniczna i biznesowa, pozwoliły zdystansować inne miasta.

Powiat Pilski stwarza wiele możliwości rozwoju różnych gałęzi gospodarki, zwłaszcza czystych ekologicznie. Na inwestorów czekają tereny o funkcji przemysłowej, usługowej i handlowej.

Preferowany jest: przemysł elektroniczny i precyzyjny, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz usługi dla przedsiębiorstw i turystyka.

Dużą zachętą dla inwestorów jest sprzyjający klimat dla różnych gospodarczych przedsięwzięć. Systematycznie też prowadzone są inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców.

Piła leży przy trasie nr 10 Szczecin – Warszawa oraz trasie nr 11 Kołobrzeg – Bytom. Nowoczesna obwodnica Piły umożliwia ominięcie centrum miasta. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę kolejową oraz sieć połączeń kolejowych z ważniejszymi miastami Polski. Sieć drogową na terenie powiatu tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które dzieli się na następujące kategorie: drogi krajowe - 92 km, drogi wojewódzkie - 88,5 km, drogi powiatowe - 428,8 km, drogi gminne - 512,2 km.

Piła jest również centrum handlowym i usługowym powiatu. W mieście istnieją centra handlowe znanych sieci.

Zapisz się na newsletter