Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile

Informacje o projekcie
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  4 922 315,38 zł
DOFINANSOWANIE:  3 326 068,05 zł
 
Projekt jest realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Pilski zaplanował realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile".
Jego celem jest przede wszystkim wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa, biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres zadania i planowane efekty:
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej na łącznej długości 2 202 mb.
Zadanie realizowane będzie w Powiecie Pilskim, na terenie gminy miejskiej Piła.
W ramach przebudowy drogi wykonane zostaną następujące prace:
 
  • przebudowa nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni do 6 m,
  • budowa chodników na łącznej długości 232 mb, które będą pełniły funkcję 7 peronów autobusowych,
  • przebudowa i budowa zjazdów indywidulanych i publicznych do nieruchomości,
  • przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 
Projekt dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.
 
 
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:
 
Powiat Pilski zrealizuje kolejną ważną inwestycję, na którą mieszkańcy czekają od lat. Chodzi o odbudowę ulicy Kamiennej na terenie gminy Piła. Samorząd powiatu zdobył na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie 4,6 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,5 mln złotych.
 
Mimo że ulica Kamienna znajduje się w ciągu drogi powiatowej Piła-Zawada, na podstawie porozumienia zawartego w 2007 roku między ówczesnym starostą pilskim a prezydentem Piły, znajdowała się ona w zarządzie Gminy Piła. I to właśnie na Gminie spoczywał obowiązek remontu i modernizacji nawierzchni, podobnie zresztą, jak na pozostałych drogach powiatowych i obiektach inżynieryjnych znajdujących się w granicach miasta. Jednak przez lata ulica Kamienna jak i wiele innych dróg zarządzanych przez miasto, nie doczekała się remontu, a jej stan techniczny z roku na rok się pogarszał.  
 
30 września ubiegłego roku włodarz gminy Piła wypowiedział Powiatowi Pilskiemu obowiązujące od 13 lat porozumienie.
- Siedem tygodni temu przejęliśmy w zarząd drogi powiatowe znajdujące się na terenie Piły, którymi przez kilkanaście lat zarządzał prezydent Piły pan Piotr Głowski. Po kilku tygodniach mamy dobrą nowinę. Za kilka miesięcy rozpoczniemy remont ulicy Kamiennej, o który już chyba od dziesięcioleci dopominali się mieszkańcy. Droga nabierze nowego blasku, będzie drogą nowoczesną i bezpieczną – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. 
 

Warto dodać, że Powiat Pilski już kilka lat temu rozpoczął remontowanie zarządzanego przez siebie odcinka drogi Piła-Zawada na terenie gminy Szydłowo. W latach 2016-2018 zmodernizowano 2-kilometrowy fragment od Zawady w kierunku Piły, a w 2020 roku kolejny odcinek od granicy administracyjnej Piły w stronę Zawady.

- Droga zyskała nie tylko pod względem estetycznym, ale przede wszystkim poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Warto podkreślić, że to wszystko jest możliwe dzięki doskonałej współpracy. Jako bezpartyjny starosta pilski współpracuję  z każdym, kto potrafi wnieść wartość dodaną do naszej wspólnoty samorządowej, dla naszych mieszkańców. Czy to jest Marszalek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak z Koalicji Obywatelskiej, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński z PiS, czy nasi parlamentarzyści, którzy szczególnie w ostatnich latach wspierają nas, jak chyba nigdy dotąd. Podziękowania należą się posłom: Marcie Kubiak, Krzysztofowi Czarneckiemu, Grzegorzowi Piechowiakowi i Marcinowi Porzuckowi – dodaje starosta.      
 
Władze Powiatu Pilskiego wniosek o dofinasowanie remontu ul. Kamiennej złożyły jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. 16 lutego Powiat Pilski otrzymał pozytywną decyzję. Modernizacja obejmie odcinek o długości ponad 2 kilometrów. Jezdnia zyska nową nawierzchnię i zostanie poszerzona do 6 metrów.     
 - Powstaną nowe chodniki, które będą pełniły funkcje peronów autobusowych. Zostaną wybudowane i przebudowane zjazdy do nieruchomości oraz przebudowane skrzyżowania  z drogami gminnymi. Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Remont drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników, nie tylko mieszkańców osiedla Gładyszewo, ale również mieszkańców ościennej gminy Szydłowo – podsumowuje Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.   
 

Remont powinien zacząć się już na wiosnę. Zakończenie prac, a tym samym oddanie nowej i bezpiecznej drogi dla mieszkańców zaplanowano jeszcze w tym roku.
 

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
 
Zostały zakończone prace dotyczące projektu „Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile", które polegały na poszerzeniu jezdni do 6 metrów, budowie chodników z peronami autobusowymi, budowie zjazdów do nieruchomości i skrzyżowań z drogami gminnymi. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome. Projekt został dofinansowany w wysokości 3 326 068,05 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, całkowita wartość projektu to 4 922 315,38 zł.


 
Zapisz się na newsletter