Fundusze krajowe

Opracowanie dokumentacji planistycznej w postaci Oceny Oddziaływania na Środowisko wymaganej dla Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 r.

Opracowanie dokumentacji planistycznej w postaci Oceny Oddziaływania na Środowisko wymaganej dla Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 r.

W listopadze 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Powiatowi Pilskiemu dotację na realiza...

Czytaj więcej
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie

W październiku 2023 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Powiatowi Pilskiemu dotację na realiz...

Czytaj więcej
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego - Polski Ład

Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego - Polski Ład

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - VIII edycja   Nazwa zadania: Modernizacja dróg powia...

Czytaj więcej
Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego

Modernizacja boiska w ramach infrastruktury sportowej Powiatu Pilskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - VIII edycja   Nazwa zadania: Modernizacja boiska w r...

Czytaj więcej
Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie Powiatu Pilskiego

Modernizacja dróg powiatowych nr 1166P, 1167P, 1189P, 1182P, 1198P, 1191P, 1160P i 1195P na terenie Powiatu Pilskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - VIII edycja     Nazwa zadania: Modernizacja dr...

Czytaj więcej
Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego

Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - VI edycja PGR     Nazwa zadania: Moderni...

Czytaj więcej
Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum  Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW– edycja II   Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych w budynku I Liceu...

Czytaj więcej
Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w 2023 roku

Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w 2023 roku

Powiat Pilski otrzymał z budżetu Wojewody Wielkopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomo...

Czytaj więcej
Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile

Budowa i przebudowa chodników w ramach przebudowy ulicy Kamiennej w Pile

  Informacje o projekcie OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od sierpnia 2023 r. do stycznia 2024 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 206&nb...

Czytaj więcej
Wyposażenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w sprzęt i odczynniki do badań środowiskowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Wyposażenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w sprzęt i odczynniki do badań środowiskowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

W dniu 19.09.2023 r. Zarząd Powiatu w Pile podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację p...

Czytaj więcej
Utworzenie Ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Pile

Utworzenie Ekopracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Pile

W dniu 19.09.2023 r. Zarząd Powiatu w Pile podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację pr...

Czytaj więcej
Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim

Zielona pracownia w Zespole Szkół przy Teatralnej w powiecie pilskim

Zarząd Powiatu w Pile podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Ziel...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter