Fundusze krajowe

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023

Zadanie: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych...

Czytaj więcej
Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim

Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim

„Zielona pracownia w Zespole Szkół w Łobżenicy w powiecie pilskim.”   Wartość projektu: 53 085,00 zł Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkieg...

Czytaj więcej
„Strzelnica w powiecie 2022”

„Strzelnica w powiecie 2022”

„Strzelnica w powiecie” dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej O projekcie:   Koszty realizacji zadania 249 713 zł Dotacja 155 000...

Czytaj więcej
Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022 Zadanie: Organizacja publicznego transpo...

Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr  1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr  1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego Wartość dofinansowania: 12 065 000,00...

Czytaj więcej
Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego

Nazwa zadania: Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu pilskiego Wartość dofinansowania: 14 250 000,00 zł Całkowita wartość zadania: 15&...

Czytaj więcej
Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki

Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki  Wartość dofinansowania: 4 749 050,00 zł Całkowita wartość zadania: 4 999 000,0...

Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór-Leżenica

Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór-Leżenica

Nazwa zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 1174P na odcinku Nowy Dwór-Leżenica Wartość dofinansowania: 2 940 000,00 zł Całkowita wartość zadania:...

Czytaj więcej
Dotacja celowa dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dotacja celowa dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Powiat Pilski otrzymał w 2022r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dot...

Czytaj więcej
Dotacja na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Dotacja na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Powiat Pilski otrzymał w 2022r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dot...

Czytaj więcej
Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile

Przebudowa ulicy Kamiennej w Pile

Informacje o projekcie OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od  kwietnia 2022 r. do listopada 2022 r. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  4 922 315,38...

Czytaj więcej
Dotacja na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dotacja na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Pilski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w 2021 r.  na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z prze...

Czytaj więcej
Zapisz się na newsletter