Cyfrowy PowiatCYFROWY POWIAT
 
Powiat Pilski dzięki środkom Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymał grant w wysokości blisko 350 tys. złotych.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 
Zakupiony w ramach projektu sprzęt o łącznej wartości 349.715,20 zł trafi do:
  • Starostwa Powiatowego w Pile,
  • oddziału zamiejscowego Starostwa przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku, gdzie mieści się Referat Wydziału Komunikacji oraz Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • dodatkowego punktu obsługi mieszkańca Wydziału Komunikacji przy ul. Poznańskiej w Pile.
 
Dzięki tym środkom do w/w jednostek trafią m.in. komputery, laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitory, czytniki i drukarki kodów kreskowych, skanery, urządzenia niezbędne do pracy zdalnej, zapory sieciowe i inne zapewniające zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
Łącznie będzie to 113 sztuk różnego rodzaju sprzętu i urządzeń zapewniających wzrost cyfryzacji urzędu i 20 sztuk tokenów VPN umożliwiających pracę zdalną.
 
W ramach projektu 122 pracowników Starostwa zostanie przeszkolonych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa urzędowych systemów teleinformatycznych.

Aby uzyskać wysoki poziom świadomości zagrożeń jakie czyhają na urzędników w codziennej pracy w systemach informatycznych konieczne jest częste szkolenie pracowników i przypominanie im o cyberzagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w codziennej pracy.

W ramach projektu planowane są zatem następujące  szkolenia:
-  120 osób z zakresie wiedzy o:
  • zagrożeniach w Internecie czy Social Mediach,
  • zagrożeniach związanych z Phishingiem,
  • socjotechnikach używanych przez przestępców, bezpieczeństwa używanych haseł,
  • bezpieczeństwa urządzeń mobilnych,
  • bezpieczeństwa pracy zdalnej.
- 2 osób - administratorów IT w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zaplanowano także przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
Realizacja wszystkich zadań zaplanowanych w projekcie będzie przeprowadzona w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie podpisanej umowy grantowej, jednak zakończy się nie później niż do 31.10.2023 r.
 
CELE PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności Starostwa Powiatowego w Pile i jego pracowników do świadczenia usług publicznych na drodze teleinformatycznej, do pracy w systemie zdalnym oraz wzmocnienie cyfrowej odporności Starostwa na zagrożenia cyfrowe.

EFEKTY PROJEKTU:
- zdalny dostęp do usług publicznych z wykorzystaniem Internetu;
- zmniejszenie kosztów obsługi obywateli,
- zwiększenie dostępności urzędu,
- zautomatyzowanie oraz przyspieszenie obiegu dokumentów;
- zwiększenie wydajności pracowników administracji podczas wykonywania powierzonych zadań;
- możliwość zarządzania przepływem pracy;
- monitorowanie pracy,
- zwiększenie wiedzy 122 pracowników Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.


 
Zapisz się na newsletter