CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILEO projekcie:

TYTUŁ PROJEKTU: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie
Nr projektu: RPWP.09.03.02-30-0011/20
Okres realizacji: od 08-10-2021 r. do 31-08-2023 r.
Całkowita wartość: 29 662 400,53 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 27 740 904,20 PLN
Wkład funduszy europejskich: 23 579 768,56 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PARTNER PROJEKTU:
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Opis działań planowanych do realizacji:
 1. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury PCE w Pile:
 • Etap I - przebudowa istniejącego budynku i rozbiórka budynków towarzyszących
 • Etap II - rozbudowa istniejącego budynku
 1. Wyposażenie i doposażenie pracowni i pomieszczeń w PCE w Pile
 2. Nadzór inwestorski
 3. Promocja projektu
 
Harmonogram realizacji zadań:
 1. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury PCE w Pile od 08.10.2021 do 31.08.2023
 2. Wyposażenie i doposażenie pracowni i pomieszczeń w PCE w Pile od 01.07.2022 do 31.08.2023
 3. Nadzór inwestorski od 21.10.2021 do 31.08.2023
 4. Promocja projektu od 17.01.2022 do 27.01.2022
Planowane efekty realizacji:
Zostaną osiągnięte następujące efekty rzeczowe (produkty):
 1. Liczba wspartych obiektów infrastrukturalnych kształcenia zawodowego: 1 sztuka
 2. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 462 osoby
 
 
25 czerwca 2021 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, w składzie Eligiusz Komarowski Starosta Pilski i Arkadiusz Kubich Wicestarosta Pilski podpisali umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego: Pauliną Stochniałek i Jackiem Bogusławskim – Członkami Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.03.02-30-0011/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa  i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie.
 


 PLIKI DO POBRANIA
Plakat poziom Plakat poziom (Pobierz) ( 194.3Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter