Ctrl Shift - zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid - 19 w Powiecie Pilskim


"Ctrl Shift - zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii Covid - 19 w Powiecie Pilskim”.

O projekcie:
Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0012/20
Okres realizacji projektu:  od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Całkowita wartość projektu:  433 580,00 złotych
Wkład funduszy europejskich: 368 543,00 złotych

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie 3 szkół mających siedzibę na terenie miasta Piły w zakresie zakupu 88 laptopów oraz 2 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Projekt będzie realizowany w okresie od 16 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt polega na:

zakupie sprzętu do prowadzenia nauki w formie zdalnej dla:

Zespołu Szkół Technicznych w Pile w ramach którego działa Technikum nr 1 oraz Branżowa szkoła I stopnia nr 1,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach którego działa Technikum Ekonomiczne.

Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 88 laptopów i 2 tablety do nauki zdalnej.

Planowane efekty projektu.

Efektem projektu będzie złagodzenie skutków epidemii COVID – 19 poprzez nieodpłatne udostępnienie uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego lub ich sprzęt nie spełnia minimalnych wymogów do uruchomienia wymaganych aplikacji do nauki zdalnej, sprzętu niezbędnego do jej prowadzenia.

Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Technicznych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Technicznych w Pile
 
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 65 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej),
 
Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
 

Zadanie 2.

Zakup sprzętu do nauki zdalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile:

Okres realizacji zadania: od 16 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku
Miejsce realizacji zadania – Powiat Pilski / Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, w tym:
- 23 laptopów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej)
- 2 tabletów wraz z oprogramowaniem (w tym do nauki zdalnej).
 
Zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
 


 
PLIKI DO POBRANIA
O projekcie O projekcie (Pobierz) ( 66.4Kb,  docx)
O projekcie O projekcie (Pobierz) ( 124.7Kb,  pdf)
Zapisz się na newsletter