POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE PILSKIM


O projekcie:

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: 356/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 13.06.2013 r.
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 4 087 054,22 PLN
KWOTA DOTACJI: 1 226 116,27 PLN

Projekt realizowany w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 5.3 System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
Konkurs IV - 2012

Cel projektu:
 
Głównym celem projektu jest wykonanie termomodernizacji ww. obiektów użyteczności publicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a tym samym poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Projekt polega na:
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:
  • internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
  • hali sportowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
  • Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - budynek główny,
  • Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - budynek mieszkalny.
Efekty realizacji projektu:
 
Przyjęte rozwiązania techniczne będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Przyczynią się do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym na zmniejszenie emisji do środowiska szkodliwych substancji. Dotyczy to zwłaszcza nowych instalacji C.O. i zastosowanych materiałów. Przyjęta koncepcja uwzględnia wszystkie zasady ochrony środowiska wynikające z obowiązujących aktów prawnych. Realizacja przedsięwzięcia zapewni osiągnięcie następującego efektu ekologicznego: ograniczenie emisji CO2 oraz łączną oszczędność energii cieplnej.

 „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
Zapisz się na newsletter