Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Realizację projektu zaplanowano na okres od 07.07.2016 do 30.06.2018r.

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.09.03.03-30-0011/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 07-07-2016r. do 30-07-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 289 448,78 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 999 721,43 PLN
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Realizację projektu zaplanowano na okres od 07.07.2016 do 30.07.2018r.

Opis działań planowanych do realizacji:

  1. Budowa sali gimnastycznej, w której będzie znajdować się boisko sportowe oraz siedem sal terapeutycznych.
  2. Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: budowa boisk - wielofunkcyjnego, do siatkówki, skocznia do skoku w dal, plac rehabilitacyjny, ogród polisensoryczny.
  3. Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, sal terapeutycznych oraz istniejących sal lekcyjnych.
 

Dnia 22 maja 2017 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, w składzie Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Przemysław Pochylski Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Pile oraz Tomasz Pawłowski Skarbnik podpisali umowę nr RPWP.09.03.03-30-0011/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”. Całkowita wartość projektu wynosi 7 289 448,78 zł.

Inwestycja pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile" zakończona!

Powiat Pilski zrealizował projekt pn. „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” przy ul. Śniadeckich 27.

Całkowita wartość: 7 289 448,78 PLN. Na jego realizację Powiat Pilski zdobył dofinasowanie w kwocie 3 999 721,43 PLN ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

Dnia 4 wrzesnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowych obiektów sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Śniadeckich w Pile.

- Profesor Maria Grzegorzewska, patronka tego ośrodka w swoich „Listach do młodego nauczyciela” pisała: Trzeba być człowiekiem i czynić dobro. I taka idea przyświecała wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę tej wspaniałej sali gimnastycznej z zespołem boisk i placów rehabilitacyjnych dla uczniów wymagających naszej specjalnej opieki i troski - mówił Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski podczas tego uroczystego wydarzenia.

To był historyczny moment i bardzo ważna data dla tej placówki. Ośrodek dla dzieci i młodzieży, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi, w którym mieści się szkoła podstawowa i średnia, a w którym edukację i rehabilitację otrzymują osoby nawet do 24 roku życia, powstał ponad 50 lat temu i dotąd jego wychowankowie ćwiczyli w małych salkach albo na korytarzu. Otwarcie nowej Sali gimnastycznej z boiskami wielofunkcyjnymi, salkami do rehabilitacji, jak przyznała Justyna Michaelis-Nowak, wicedyrektor placówki, jest krokiem milowym w długiej historii ośrodka.

- Dotąd ze względu na brak bazy sportowej, uczniowie mogli trenować jedynie biegi przełajowe... o grze w siatkówkę, w piłkę nożną, ręczną, w kosza, tenisa ziemnego, skoku w dal mogli jedynie pomarzyć -  podkreśliła.

Teraz wychowankowie, dla których sport to najlepsza rehabilitacja, mają nowoczesną bazę, oprócz boisk, np. ogród polisensoryczny, przypominający plac zabaw, w którym poprzez zabawę rozwijają zmysły słuchu, dotyku, poznają strukturę różnych materiałów. W budynku Sali gimnastycznej, gdzie mieści się także boisko do gry w piłkę nożną, kosza, siatkówkę, znajdują się także salki specjalistyczne do zajęć indywidualnych, np. sala doświadczania świata ma łóżko wodne, sala do rehabilitacji przypomina nowoczesną siłownię, jest salka logopedyczna, do gimnastyki korekcyjnej, słowem jest wszystko, co ma być. Nowoczesne, wykonane w najlepszym  stylu, przemyślane od początku do końca. Wokół ośrodka teren został na nowo zagospodarowany, są nowe drogi, chodniki, nowa zieleń i nowy płot.

Całość kosztowała prawie 7 mln 300 tys. zł. Ale Powiat Pilski, który jest inwestorem, pozyskał blisko 4 mln zł z funduszy europejskich ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja powstała w rekordowym tempie, w niespełna rok. Kamień węgielny wmurowano dokładnie 16 października 2017 roku. Wykonawcą inwestycji była pilska firma Pil-Building.

Otwarcie było uroczyste i radosne. Przybyli radni Rady Powiatu, radni Rady Miasta, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, przedstawiciele wykonawcy.

Zobacz film
Dodatkowe szkolenie kadry i uczniów
Wybudowanie sali gimnastycznej wiąże się z realizacją kolejnego projektu  pn.  MOŻESZ WIĘCEJ. Jest to program rozwoju umiejętności i indywidualnego wsparcia dla uczniów.  Obejmie on 154 osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile. W projekcie będzie uczestniczyć także 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje  w obszarze dydaktyki specjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania. Jego realizacja zaczęła się już 1 lipca, potrwa do 30 czerwca 2019 r.   

Powiat Pilski na jego realizację również uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich. Całkowita wartość tego projektu 248080,54 PLN, dofinasowanie: 210 868,45 PLN. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 „Edukacja” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Sala sportowa gotowa na nowy rok szkolny

Starosta pilski Eligiusz Komarowski odwiedził plac budowy hali sportowej dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, przy Śniadeckich w Pile. 

- Jak dotąd wszystko idzie zgodnie z planem. Sala robi już niemałe wrażenie, wszystko wskazuje na to, że jej budowa zostanie ukończona w terminie i od nowego roku szkolnego uczniowie ośrodka będą mogli z niej korzystać, podobnie jak z nowego boiska, które też powstanie. Wiem, że już nie mogą się tego doczekać  – mówi starosta Eligiusz Komarowski.
Przypomnijmy, budowę sali rozpoczęto w połowie października ubiegłego roku. Jest to inwestycja Powiatu Pilskiego. Koszty budowy sali z boiskiem i zagospodarowaniem terenu to 7 mln 200 tys. zł, ale blisko 4 mln zł powiat pozyskał ze środków unijnych. Wykonawcą prac jest pilska firma Pil-Building.

Budowa hali to wielkie wydarzenie dla uczniów ośrodka, w którym mieści się, zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum. Ośrodek powstał ponad 50 lat temu i do tej pory nie miał hali sportowej. Uczniowie ćwiczą w małych salkach albo na korytarzach, ale niebawem to już się zmieni.Hala przy SOSW rośnie w oczach

Do 30 czerwca 2018 roku zakończy się budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, natomiast miesiąc wcześniej zostanie zagospodarowany teren wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Prace idą zgodnie z planem, a ich efekty są coraz bardziej widoczne.

- Każda ze stron pragnie, aby inwestycja służyła latami, dlatego prace toczą się sprawnie, ale i rozważnie. Nie mam wątpliwości, że pod koniec czerwca efekt finalny zostanie osiągnięty. Już w poprzednim roku zakończono prace nad ogrodem polisensorycznym wraz z wyposażeniem, konstrukcją ławek, koszów oraz oświetleniem zewnętrznym. W 2017 roku wykonano również roboty ziemne przy sali gimnastycznej, rozebrano nieczynny ciepłociąg, wylano fundamenty oraz wzniesiono ściany zewnętrzne. W ostatnich dniach wykonane zostały stropy nad zapleczem sali – informuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Warto dodać, że w 2017 roku dokonano także koniecznej wycinki drzew, wykonano kanalizację deszczową, a także rozebrano budynek gospodarczo – garażowy.

Za zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka odpowiada przedsiębiorstwo MARK Mariusz Kądziołka z Margonina. Te prace wyceniono na niespełna 2,9 mln złotych. Budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem zajmuje się PIL-BUILDING Sp. z o.o. (koszt: prawie 3,7 mln złotych). Całkowita wartość projektu wynosi 7 289 448,78 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 5 045 693,76 zł, a kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych, pozyskanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wyniosła 3 999 721,43 zł (79,27%). Realizowana inwestycja doskonale wpisuje się w jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Śniadeckich w Pile.Realizacja projektu cieszy zarówno nas jak i kadrę nauczylieli zatrudnionych w SOSW. Największą radość nowe warunki nauki i rehabilitacji sprawiają jednak dziecią na codzień korzystających z przygotowanej dla nich infrastruktury i sprzętu. 

 
Zapisz się na newsletter