Umowa Partnerstwa - pierwsze wysłuchanie publiczne

Data: 07-04-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Umowa Partnerstwa - pierwsze wysłuchanie publiczne Dzisiaj, 7 kwietnia br. w godz. 10:00 – 15:00, odbędzie się pierwsze wysłuchanie publiczne opinii na temat projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
Wysłuchanie publiczne będzie można śledzić poprzez kanał YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej KLIKNIJIstota
Istota wysłuchania publicznego polega na bezpośrednim przekazaniu opinii na temat projektu Umowy Partnerstwa przedstawicielom rządu, którzy odpowiadają za ostateczny kształt dokumentu. Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, tj.: transparentności, powszechności, przewidywalności, responsywności, koordynacji, zasady dobrej woli i poszanowania interesu ogólnego.

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada w rządzie za przygotowanie Umowy Partnerstwa.
Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.
 
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro.

Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które na przełomie stycznia i lutego prowadziło konsultacje. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają. Umowa Partnerstwa jest bazą dla dalszych szczegółowych rozwiązań, które są wypracowywane na poziomie programów krajowych oraz oraz programów regionalnych.
Podobnie jak w latach 2014-2020 ministerstwo proponuje w nowej rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021-2027, aby około 60% funduszy z polityki spójności trafiło do programów realizowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 40% otrzymały programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych dotyczących liczby ludności i PKB na mieszkańca oraz dodatkowo wskaźnika ubytku ludności w latach 2014-2018 dla poszczególnych województw. Pozostałe wskaźniki dobierano odpowiednio do celu polityki. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% (7,1 miliarda euro) zostanie podzielone w wyniku negocjacji kontraktów programowych. Kluczowe dla rządu i samorządu województwa projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Oprócz 16 programów regionalnych przewidziano 9 programów krajowych, w tym program dedykowany pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym (dawniej pozostający poza polityką spójności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa), program w zakresie rybactwa i morza oraz Program na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz tego Polska będzie uczestniczyła w programach Interreg: 9 programach transgranicznych, 2 programach transnarodowych i 4 programach współpracy międzyregionalnej.

Kolejne terminy

Wyznaczone są już też terminy dotyczące wysłuchań publicznych dwóch programów krajowych:
  •     Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
  •     Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)

Dokładne terminy (kolejne będą sukcesywnie dodawane), formularz do zapisów oraz zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie KLIKNIJ oraz stronie wydarzenia na FB - KLIKNIJ
Zapisz się na newsletter