Rekrutacja do projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment"

Data: 07-09-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Rekrutacja do projektu "Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment" Powiat Pilski - jako Beneficjent Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz realizatorzy projektu POZNAJEMY ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIE I EKSPERYMENT:
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 64-920 Piła,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, ul. Teatralna 1, 64-920 Piła,
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła.
rozpoczynają rekrutację uczestników przedmiotowego projektu.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcia 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019r.
 
Rekrutacja dotyczy uczniów i nauczycieli szkół objetych wsparciem, wymienionych powyżej:

1. Uczniów w zakresie uczestnictwa w dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach, zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz wycieczek edukacyjnych opartych na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych uczniów,
2. Nauczycieli w zakresie uczestnictwa w specjalistycznych i metodycznych szkoleniach z zakresu prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz prowadzenia zajęć z języków obcych.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja następujących form wsparcia:
 
Wsparcie dla uczniów obejmuje:
 
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

Zajęcia dodatkowe dla uczniów
 • laboratoria fizyczne,
 • laboratoria chemiczne,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne biologia metoda eksperymentu,
 • kółko zainteresowań „Młody naukowiec”,
 • kółko zainteresowań podróżniczych z warsztatami terenowymi,
 • zajęcia interdyscyplinarne z chemii i biologii „Przyrodniczym okiem na świat”,
 • kółko zainteresowań teatralnych z realizacją zajęć w języku angielskim,
 • kółko zainteresowań „Ekonomista”.
 Zajęcia pozaszkolne: 5 wycieczek x 2 edycje każda dla 25 uczniów (Warszawa, Poznań, Puszczykowo, Gniezno, Szreniawa)
 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej
 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia wyrównawcze z biologii,
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo,
 • kółko zainteresowań teatralnych,
 • kółko zainteresowań „Młody naukowiec”,
 • kółko miłośników przyrody „Z przyrodą za pan brat”,
 • warsztaty laboratoryjne z biologii.
 Zajęcia pozaszkolne: 5 wycieczek x 2 edycje każda dla 15 uczniów (Warszawa, Poznań, Gniezno, Kórnik – Rogalin, Szreniawa)
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile
 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów
 • zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z języka angielskiego,
 • zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z matematyki,
 • zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z geografii
 • kółko zainteresowań „Angielskojęzyczne koło teatralne”,
 • kółko zainteresowań „Niemieckojęzyczne koło teatralne”,
 • zajęcia interdyscyplinarne z matematyki i geografii „Metoda eksperymentu”,
 Zajęcia pozaszkolne: 4 wycieczki x 2 edycje każda dla 15 uczniów (Warszawa, Puszczykowo, Gniezno, Kórnik – Rogalin).
 
Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:
 • Szkolenie – „Metoda eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno – przyrodniczych” – 1 grupa/26 osób, 32 godziny, 8 dni
 • Szkolenie „Nauczanie metodą projektu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”, – 1 grupa/26 osób, 16 godzin, 4 dni
 • Szkolenie „Jak realizować zajęcia z języka obcego”, – 1 grupa/21 osób, 32 godziny, 8 dni
 • Warsztaty metodyczne z chemii – 3 osoby, 32 godziny, 8 dni
 • Warsztaty metodyczne z biologii – 4 osoby, 32 godziny, 8 dni

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

 


 

 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter