NOWE PROGRAMY PFRON

Data: 14-06-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

NOWE PROGRAMY PFRON Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację nowych programów skierowanych do osób niepełnosprawnych i pracodawców, tj.:
  1. „ABSOLWENT” - celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
  2. „PRACA-INTEGRACJA” – celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, poprzez udzielenie dofinasowania organizacji pozarządowej (NGO) na  zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie podczas zatrudnienia.
  3. „STABILNE ZATRUDNIENIE” - celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.
Więcej informacji o programach można uzyskać na stronie Internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.
 
PLIKI DO POBRANIA