Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP
21.04 2018 Koncert

Jubileusz 70 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej i 15 lat Zespołu Śpiewaczego Kasztelanki

Jubileusz 70 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej i 15 lat Zespołu Śpiewaczego Kasztelanki
21 kwietnia 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej odbędzie się uroczystość z okazji obchodów siedemdziesięciolecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej oraz piętnastolecia Zespołu Śpiewaczego KASZTELANKI. Zespół KASZTELANKI wystąpi z okolicznościowym koncertem. Głównym punktem artystycznej części uroczystości będzie występ kabaretu.
W imprezie weźmie udział około 100 osób. W trakcie uroczystości zaproszeni goście będą mieli możliwość zabrania głosu i złożenia życzeń jubilatkom.