Edukacja uczniów w zakresie praw konsumenckich

Data: 19-11-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Edukacja uczniów w zakresie praw konsumenckich 14 listopada na zaproszenie nauczycielki Pani Ewy Gerasimow z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego Im. Jana Bosko w Pile, w zajęciach pt. „Bezpieczny Konsument - Król rynku” uczestniczyła Aleksandra Pęska – Świergosz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile.

Podczas zajęć młodzi ludzie mogli zapoznać się z zasadami dotyczącymi zawierania umów, składania reklamacji, poznali różnicę miedzy rękojmią a gwarancją, dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacji, gdy zakupiony towar okazał się wadliwy. Uczniowie poznali, jakie są zadania rzecznika, czyli m.in. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów oraz możliwość występowania rzecznika do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów.

- Udzieliłam uczniom kilku cennych rad, przede wszystkim by dokonywali świadomych zakupów, zachowując dowód zakupu, by nie podpisywali czegoś z czym się nie zapoznali, a przede wszystkim, by nie ulegali bezkrytycznie reklamom opowiada rzecznik. - Podając przykłady życia codziennego uczuliłam uczniów na oszustwa internetowe, a także na nieuczciwą praktykę przedsiębiorców podczas umów zawieranych w naszych domach. Burzliwą dyskusję wywołały zakupy przez Internet, uczniowie zadawali mnóstwo pytań, które dotykały także tematu przestępstw gospodarczych dodaje Aleksandra Pęska – Świergosz.
Istotnym elementem pracy rzecznika jest prowadzenie edukacji i pogłębianie wiedzy konsumenckiej. Działania o charakterze informacyjnym stanowią bardzo ważny obszar działalności rzecznika, z uwagi na kształtowanie świadomości dobrze poinformowanego, znającego swoje prawa konsumenta – podsumowuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile.

Na koniec spotkania młodzież otrzymała broszury wydane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, wzory reklamacji a także przepisy Kodeksu cywilnego.  
Jak twierdzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów coraz więcej młodych ludzi jest świadomych swoich praw i nie boi się z nich korzystać. Również wzrastająca liczba spraw świadczy o coraz większej wiedzy konsumentów, gdzie szukać pomocy prawnej w przypadkach, kiedy sprawa jest skomplikowana lub też przedsiębiorca uporczywie odmawia uznania słusznych roszczeń konsumenta.
 
 
Zapisz się na newsletter