Budynek Starostwa Powiatowego w Pile

Gmach ten został wzniesiony w latach 1927-1929, według projektu architekta Ernsta Bohne. Od 30 kwietnia 1930 roku funkcjonował on jako Landhaus czyli Dom Krajowy dla oficerów niemieckich. Główny budynek został wybudowany w stylu charakterystycznym dla budowli niemieckich okresu międzywojennego, o długości 90 metrów. Jest on usytuowany tuż przy zachodniej odnodze rzeki Gwdy, oddalony o około 20 metrów od ulicy. W północnym skrzydle budynku pierwotnie mieściły się mieszkania dla urzędników Sejmiku Krajowego Landestag Marchii Granicznej Poznań- Prusy Zachodnie. Gmach główny, na trzech kondygnacjach zajmowały pomieszczenia biurowe władz samorządowych prowincji, z masywną wieżą w północnym skrzydle z usytuowaną dużą salą posiedzeń Landstagu z balkonem dla publiczności. Funkcję tę pełnił do roku 1938.

Poważnie zniszczony w trakcie działań wojennych na terenie miasta odbudowany został dopiero w latach 50 XX wieku. Po remoncie, który pochłonął 4 mln Złotych został w roku 1954 przekazany Państwowemu Liceum Pedagogicznemu dla Wychowawczyń Przedszkoli. Na potrzeby zajęć dydaktycznych placówkę wyposażono na parterze w 9 sal lekcyjnych oraz 8 pracowni. Piętro pierwsze oraz drugie przeznaczono na internat, poddasze pozostało niezagospodarowane. W jednopiętrowym budynku mieszkalnym przyległym do gmachu głównego urządzono przedszkole.

W związku z brakiem wystarczającej liczby uczennic, dnia 31 sierpnia 1969 roku Liceum Pedagogiczne zostało zlikwidowane, a obiekt w całości został przekazany Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących oraz Bursie Szkolnictwa Zawodowego. Na poddaszu budynku od około 1965 r. do 1975 roku w gmachu głównym funkcjonował Państwowy Dom Dziecka, przeniesiony następnie do Kijaszkowa oraz Trzcianki.

Od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1999 roku budynek był siedzibą Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile. Na potrzeby tych instytucji zaadoptowano poddasze na biura urzędnicze. W latach 70-80 tych XX w. wybudowano nowy 6 piętrowy budynek administracyjny, połączony z budynkiem głównym na wysokości pierwszego piętra łącznikiem. W latach 2000- 2009 obiekt ten należał do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i stanowił siedzibę Delegatury w Pile, oraz w części też Starostwa Powiatowego. Od roku 2009 jest wyłączną własnością powiatu pilskiego i pełni funkcję głównej siedziby Starostwa Powiatowego w Pile.

W dniu 30 listopada 2009 roku, budynek Starostwa Powiatowego w Pile został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków.

Zapisz się na newsletter