Równać szanse

Data: 01-09-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Równać szanse

Stowarzyszenie Instytut Zachodni zaprasza organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub rejestrach prowadzonych przez Starostów), w tym OSP, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Równać Szanse.
Spotkanie odbędzie się dnia 19 września 2016 r. [poniedziałek] w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Częstochowska 25 (budynek Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości). 
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także biblioteki i domy kultury z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. 
Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! 

Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!

Warto?… Warto!!! 

Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy https://www.ankietka.pl/ankieta/240416/formularz-rkg-rownac-szanse.html [jeśli link się nie otwiera prosimy go skopiować i wkleić w okno przeglądarki]

Spotkanie poprowadzi Karolina Krawiec – Stowarzyszenie Instytut Zachodni – Partner Regionalny Programu Równać Szanse

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 696-565-116 lub mailowo: rownacszanse@siz.poznan.pl

Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl oraz www.siz.poznan.pl

 

PROGRAM SPOTKANIA – PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE”

19 września 2016 r,

Od godz. 15.30 do udzielenia ostatniej informacji…

 

  • Cele i założenia programu „Równać Szanse” - co trzeba wiedzieć o Programie zanim przystąpi się do wypełniania wniosku o dofinansowanie,
  • Kryteria formalne – wymogi jakie trzeba spełnić aby aplikować do Programu, najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć, ważne terminy, dokumenty,
  • Kryteria merytoryczne – co trzeba wiedzieć aby powstał dobry projekt do Programu Równać Szanse, gdzie szukać inspiracji i pomysłów, jak zaplanować dobry budżet i harmonogram projektu,
  • Generator wniosków aplikacyjnych bez tajemnic – krok po kroku…od logowania do złożenia wniosku,
  • Indywidualne konsultacje - dla chętnych osób z pomysłami

 

Spotkanie poprowadzi Karolina Krawiec – Stowarzyszenie Instytut Zachodni – Partner Regionalny Programu Równać SzanseZapisz się na newsletter