Nowy sprzęt do nauki zdalnej trafi do naszych szkół

Data: 09-12-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nowy sprzęt do nauki zdalnej trafi do naszych szkół 269 laptopów i 33 tablety do nauki zdalnej jeszcze do końca grudnia trafi do uczniów i nauczycieli szkół o profilu zawodowym prowadzonych przez Powiat Pilski.  
Wartość sprzętu to prawie 1 mln 383 tys. zł, w tym dofinansowanie jakie zdobył Powiat Pilski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynosi ponad 1 mln 175 tys. zł. Kwotę ponad 207 tys. zł Powiat Pilski dołoży z własnego budżetu.  

Środki zostały pozyskane w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego na kształcenie zawodowe młodzieży w ramach zapobiegania i łagodzenia skutków epidemii COVID-19, aby ułatwić prowadzenie nauki zdalnej.
- W sumie złożyliśmy 4 projekty, które uzyskały w konkursie wysokie miejsca, zaraz po projektach z Poznania. Tak duże zaopatrzenie młodzieży i nauczycieli w nowy sprzęt cyfrowy z pewnością  znacząco ułatwi naukę zdalną, przyda się również, kiedy szkoły wrócą do nauki  w normalnym stacjonarnym trybie  – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
Zanim złożono wnioski dokonano wnikliwego badania potrzeb uczniów i nauczycieli. Nadal zapotrzebowanie na przenośny sprzęt jest duże.  W wielu gospodarstwach rodzinnych, jest na przykład jeden komputer, a dzieci, które obecnie muszą uczyć się zdalnie, jest więcej.  
 
Przenośny sprzęt do nauki zdalnej trafi do 12 placówek: techników i szkół branżowych I stopnia: 
Zespół Szkół Technicznych w Pile: Technikum nr 1 w Pile i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Pile,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile: Technikum Ekonomiczne,
Zespół Szkół przy Teatralnej: Technikum nr 2 w Pile, Szkoła Branżowa I stopnia nr 2 w Pile,
Zespół Szkół Gastronomicznych: Technikum nr 5, Branżowa Szkoła I stopnia nr 5,
Zespół Szkół Budowlanych: Technikum nr 4, Branżowa Szkoła I Stopnia,
Zespół Szkół w Łobżenicy: Branżowa Szkoła I Stopnia,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku: Technikum w Wyrzysku, Branżowa Szkoła I Stopnia w Wyrzysku.