Ogłoszenie Starosty Pilskiego o zasadach obsługi interesantów

Data: 20-07-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ogłoszenie Starosty Pilskiego o zasadach obsługi interesantów
OGŁOSZENIE Starosty Pilskiego
 
Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania, ograniczeniu ulega bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Pile:
 • w Wydziale Komunikacji interesanci, przyjmowani są w poniedziałki
  w godz. 8.00-16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00 z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba* na jedno stanowisko obsługi – jedno okienko, do budynku (oddzielne wejście do Wydziału Komunikacji) interesanci wchodzą po wezwaniu przez pracownika Wydziału,
 • udzielanie bezpośrednich porad prawnych możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 67 210 93 80 bądź mailowo pod adresem: wso@powiat.pila.pl   
 • w Wydziale Architektury i Budownictwa (budynek C - aleja Niepodległości 37) interesanci, których wizyta wymaga osobistego stawiennictwa przyjmowani są z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba* na jedno stanowisko obsługi – jedno okienko,
 • w pozostałych komórkach organizacyjnych Starostwa interesanci, których sprawy wymagają bezpośredniego (osobistego) stawiennictwa przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Mieszkańców - wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Pile aleja Niepodległości 33/35  z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba* na jedno stanowisko obsługi– jedno okienko.
 
*z wyłączeniem:
 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

  Eligiusz Komarowski
  Starosta Pilski