Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Nazwa programu: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi
 
Okres realizacji: wrzesień 2022r. – marzec 2024r.
Wartość programu: 268.903,00 zł
w tym środki pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : 116.200,00 zł
Opis: program skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
Adresaci programu to osoby z terenów wiejskich zarejestrowane jako bezrobotne w powiecie pilskim.
W programie  udzielono w 2022 roku wsparcia 29 osobom w  ramach:
  • staży – 22 osoby,
  • zatrudnienia subsydiowanego – prace interwencyjne – 5 osób,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby.
Program przyczynia się do lepszego dopasowania umiejętności kadr do wymogów rynku pracy, a także do wzrostu aktywności zawodowej i wzrostu zatrudnienia. Jest zgodny z celami krajowego i wojewódzkiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2022 rok.

PLIKI DO POBRANIA
RM 2022 RM 2022 (Pobierz) ( 56.2Kb,  docx)
Zapisz się na newsletter