Dotacja celowa dla Domów Pomocy Społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Powiat Pilski otrzymał w 2022r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dotacji to przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi: 272 608,64 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 272 608,64 zł
Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:
  • Dom Pomocy Społecznej w Chlebno: 52 807,76 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie: 76 464,16 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie: 50 443,24 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Pile: 47 246,04 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie: 45 647,44 zł
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter