Dotacja na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Powiat Pilski otrzymał w 2022r. dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczenie udzielonej dotacji to przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosi: 105 377,43 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 105 377,43 zł
Wysokość dotacji dla poszczególnych DPS:
  • Dom Pomocy Społecznej w Chlebno: 20 685,31 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie: 29 844,03 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie: 19 500,70 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Pile: 17 377,88 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie: 17 969,51 zł
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter