Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022
Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2022
Zadanie: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych:
  1. nr 1 relacji Wyrzysk-Auguścin-Dziunin
  2. nr 2 relacji Osiek nad Notecią-Wyrzysk-Łobżenica-Rataje III
  3. nr 3 relacji Piła-Mościska-Wysoka-Młotkowo-Wyrzysk
Całkowita wartość zadania wynosi 224.100,80 zł, przy czym 197.736,00 zł to środki pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast  26.364,80 zł to środki własne Powiatu Pilskiego.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18 sierpnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pilskim. Obejmuje ona wykonywanie usług przewozowych na ww. trzech liniach komunikacyjnych w okresie od dnia 1.09.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.
 

26 NOWYCH POŁĄCZEŃ AUTOBUSOWYCH W GMINACH POWIATU PILSKIEGO 

Czytaj więcej: https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/5246,26-nowych-polaczen-autobusowych-w-gminach-powiatu-pilskiego
 
Zapisz się na newsletter