"Nasza jakość – Twoja szansa – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

O projekcie:NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0023/21
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 2022-04-01 do 2023-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  269 206,61
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 242 186,61
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 30 uczniów (7K) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji 4 nauczycieli (3K), którzy zamieszkują się w Powiecie Pilskim (województwo wielkopolskie) oraz doposażenie 6 pracowni w Szkole Przysposabiającej do Pracy działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile w okresie od 01.04.2022 do 30.06.2023 r. na terenie gminy Piła.

Projekt polega na:

  • diagnozie potrzeb uczniów i nauczycieli oraz doborze form wsparcia,
  • udziale uczniów w warsztatach przysposabiających do pracy, rozwijających kompetencje poszukiwane przez lokalne Zakłady Pracy Chronionej,
  • wsparciu nauczycieli w nabyciu kompetencji do kształcenia przysposabiającego do pracy,
  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 
Planowane efekty projektu:
  • rozszerzenie u 30 uczniów/nic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie,
  • podniesienie kompetencji przez 4 nauczycieli kształcenia przysposabiającego do pracy,
  • doposażenie 6 pracowni przysposobienia do pracy,
  • stworzenie warunków do efektywniejszego nauczania i uczenia się młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stymulujących i wspierających rozwój zawodowy.
 
Wszystkie zaplanowane formy wsparcia mają prowadzić do wielokierunkowego nabywania umiejętności przez uczniów, dzięki czemu będą oni mogli prowadzić aktywne życie społeczne oraz zawodowe.


 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
 


ZADANIE 1. DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYGOTOWANIA DO PRACY
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

Zaplanowano odpowiednie wyposażenie pracowni, co ma przełożyć się na przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach tak, aby wzrosła praktyczna wiedza i zdecydowanie podniosła się ich szansa na zatrudnienie.
 
Zaplanowano zakup laptopów dla nauczyciela oraz  laptopów uczniów (z programami specjalistycznymi dostosowanymi do osób z niepełnosprawnościami).
 
 
ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DZIEWIARSKIEJ
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

Zaplanowano odpowiednie wyposażenie pracowni, co ma przełożyć się na przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach tak, aby wzrosła praktyczna wiedza i zdecydowanie podniosła się ich szansa na zatrudnienie.
 
Zaplanowano zakup sprzętu i materiałów: drutów (na żyłce i prostych), szydełek, krosen drewnianych oraz włóczki merino i sznurka macrama.
 
 
ZADANIE 3. DOPOSAŻENIE PRACOWNI OGRODNICZEJ
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-02-15 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
Zaplanowano odpowiednie wyposażenie pracowni, co ma przełożyć się na przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach tak, aby wzrosła praktyczna wiedza i zdecydowanie podniosła się ich szansa na zatrudnienie.
 
Zaplanowano zakup sprzętu i materiałów: kosiarki spalinowej, dmuchawy do liści, skrzyni ogrodowej, szklarni ogrodowej, łopat, grabi, haczek, zestawów narzędzi ogrodniczych, taczki, ziemia ogrodowej, roślin zielonych, nasion i sadzonek, sekatorów, glebogryzarki, urządzeń do wykonywania otworów w glebie, wertykulatora,  systemu nawadniania (podlewanie kropelkowe), węży ogrodowych, konewek.

 
ZADANIE 4. DOPOSAŻENIE PRACOWNI STOLARKI I WITRAŻU
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 
Zaplanowano odpowiednie wyposażenie pracowni, co ma przełożyć się na przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach tak, aby wzrosła praktyczna wiedza i zdecydowanie podniosła się ich szansa na zatrudnienie.

Zaplanowano zakup sprzętu i materiałów: zestawów do tworzenia witrażu, lutownic, szkła i cyny witrażowej, szlifierki i noży do szkła, kamieni szlifierskich, taśmy i patyny miedzianej, topików, kaboszonów oraz drewna.

 
ZADANIE 5. DOPOSAŻENIE PRACOWNI MAKIJAŻU
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

Zaplanowano odpowiednie wyposażenie pracowni, co ma przełożyć się na przygotowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach tak, aby wzrosła praktyczna wiedza i zdecydowanie podniosła się ich szansa na zatrudnienie.
 
Zaplanowano zakup produktów kosmetycznych: podkładów, pudrów, brązerów i różu, rozświetlaczy, cieni do powiek (paleta), kredek do oczu i brwi, pomadek, tuszy do rzęs, konturówek do ust, eyelinerów oraz luster powiększających.
 
  
ZADANIE 6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI RECYKLINGU
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach przedmiotowego zadania planuje się doposażenie pracowni recyklingu.
 
Zaplanowano zakup poniższych artykułów: papierów, klejów, nożyczek, pudełek kwadratowych i okrągłych, eco skóry, zapięć do torebek, karabińczyków i sprzączek, bazy do broszek, tkanin (w tym  z bawełny, lnu, tkanin z recyklingu, koronek), papieru do szycia oraz drutów srebrnych i miedzianych,  narzędzi tnących i jubilerskich, kamieni (w tym: Jaspis, Agat, Piasek pustyni, Jadeit, Turkus, Noc kairu, Lapis lazuli, Tygrysie oko, Hematyt).
 
Zaplanowane doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.
 
 
ZADANIE 7. KURSY/SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE/KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-06-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

Nauczyciele uczący przedmiotów przysposabiających do pracy wyrażają potrzebę doskonalenia zawodowego. Wynika ona z faktu, że szkoła dotychczas funkcjonowała bez stosownej bazy dydaktycznej gwarantującej prowadzenie tego typu zajęć. Po utworzeniu nowych pracowni nauczyciele będą potrzebowali dodatkowego wsparcia w postaci kursów i szkoleń umożliwiających uzupełnienie ich kompetencji i kwalifikacji oraz prowadzenie nauczania zgodnie z posiadanymi narzędziami edukacyjnymi w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
 
W ramach zadania wparciem planuje się objąć 4 nauczycieli/nauczycielek poprzez uczestnictwo w kursach:


1. Techniki tkackie - 2 nauczycieli - czas trwania 12h 

Ramowy program:
 
-Snucie osnowy (różne typy snowadła),
-Zakładanie osnowy na krosno tkackie,
-Wykonywanie tkaniny na krośnie,
-Zdejmowanie z krosna i wykańczanie tkaniny,
-Tkanie na deseczce tkackiej „bardko”,
-Pokaz tkania na krosienkach tabliczkowych.
 
2. Kurs wire – wrappingu - 1 nauczyciel - czas trwania 10 h
 
Ramowy program:
 
-na czym polega technika wire-wrapping,
-oplatanie drucikami,
-podstawowe sploty,
-techniki wykonywania wisiorów i kolczyków.
 
3. Kurs eco – printing - 1 nauczyciel - czas trwania 14 h
 
Ramowy program:
 
-technika druku kontaktowego wykorzystująca właściwości barwiące roślin,
-trwałe zdobienie tkanin, skór i papieru,
-odbicia liści i kwiatów jako botaniczny ślad natury,
-zastosowanie roślin jako medium barwiącego.

 
ZADANIE 8. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ I – PRZYGOTOWANIE DO PRACY – KOMPETENCJE PRACOWNICZE
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 12 (3K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
 
W ramach zadania zaplanowano warsztaty:

- Przygotowanie do pracy – kompetencje pracownicze dla 12 uczniów (3K),
 
Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach po 4 uczniów - 40 h na grupę (łącznie 120 h).
 
Ramowy program:
 
-podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy,
-ergonomia pracy,
-podstawy BHP,
-wiedza niezbędna na rynku pracy: co to jest umowa o pracę, co to jest umowa cywilno-prawna,
-prawa i obowiązki pracownika.
 
REALIZACJA:
 
Harmonogram realizacji kursu zaplanowany zostanie po zrekrutowaniu uczestników kursu i przeanalizowaniu potrzeb i możliwości. Dokładny program zostanie opracowany w porozumieniu z przedstawicielami pracodawców, aby nabyte kompetencje odpowiadały potrzebom rynku pracy.
Zajęcia będą się odbywały w pracowniach szkolnych wyposażonych w sprzęt niezbędny do skutecznej realizacji warsztatów zawodowych.
Uczniowie w ramach zajęć zostaną wyposażeni w dodatkowe pomoce dydaktyczne w tym w materiały zużywalne (niezbędne z uwagi na charakter zajęć) niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć. Na koniec wsparcia otrzymają potwierdzenia certyfikaty/zaświadczenia ukończenia z opisem zakresu merytorycznego w tym uzyskanych efektów uczenia.
Działania będą realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/uczennic. Zaplanowane przedsięwzięcia stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkołę przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 

ZADANIE 9. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ II RECYKLING
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 12 (3K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
 
W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Recykling dla 12 uczniów (3K). Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach po 4 uczniów - 30 h na grupę (łącznie 90 h).
 
Ramowy program:
 
Uczniowie nabędą umiejętność wtórnego wykorzystania odpadów, tworzenia prac plastycznych i przedmiotów użytecznych z odpadów oraz odnawiania starych ubrań. Poszerzą również wiedzę na temat ekologii i potrzeby dbania o środowisko lokalne.

 
ZADANIE 10. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ III - SKÓROPLASTYKA
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 
W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 8 (2K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
 
W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Skóroplastyka dla 8 uczniów (2K). Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 4 uczniów - 20 h na grupę (łącznie 40 h).
 
Ramowy program:
 
Uczniowie nabędą wiedzę z tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem ekoskóry. Nauczą się kroić, kleić i formować ekoskórę. Będą tworzyć różnego rodzaju obrazki i biżuterię.
 
 
ZADANIE 11. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ IV – TWORZENIE BIŻUTERII
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 8 (2K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Tworzenie biżuterii dla 8 uczniów (2K). Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 4 uczniów - 20 h na grupę (łącznie 40 h).
 
Ramowy program:
 
Uczniowie nauczą się tworzyć biżuterię metodą metaloplastyki, ceramiki. Biżuteria powstawać będzie z różnej grubości drutu oraz kamieni półszlachetnych. Uczniowie nauczą się tworzyć kolczyki, broszki i bransoletki.
 
 
ZADANIE 12. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ V - OGRODNICTWO
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 12 (3K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Ogrodnictwo dla 12 uczniów (3K). Zajęcia odbywać się będą  w 3 grupach po 4 uczniów - 40 h na grupę (łącznie 120 h).

Ramowy program:
Uczniowie założą szkolny ogródek. Nabędą podstawy wiedzy z ogrodnictwa. Nauczą się przygotowywać ziemię do obsadzenia, sadzić owoce i warzywa sezonowe, dbać o zieleń na terenie ośrodka. W zależności od pory roku będą kosić trawę, zbierać liście, pomagać przy zbieraniu śniegu.

 
ZADANIE 13. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ VI – DZIEWIARSTWO

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 8 (2K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.
W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Dziewiarstwo dla 8 uczniów (2K). Zajęcia odbywać się będą  w 2 grupach po 4 uczniów - 40 h na grupę (łącznie 80 h).

Ramowy program:
Uczniowie nauczą się wykonywać prace dziewiarskie takie jak kilimy. Poznają podstawy dziewiarstwa na drutach i szydełku. Nauczą się wykonywać szale i chusty na szydełku, drutach. Nauczą się wykorzystania wełny w pracach plastycznych.
 

ZADANIE 14. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ VII – STOLARSTWO Z ELEMENTAMI WITRAŻU

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 8 (2K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

W ramach zadania zaplanowano warsztaty: Stolarstwo z elementami witrażu dla 8 uczniów (2K).
Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 4 uczniów - 40 h na grupę (łącznie 80 h).

Ramowy program:
Uczniowie nauczą się wykonywać prace stolarskie z elementami witrażu ze szkła klejonego. Uczniowie nabędą umiejętności z zakresu pracy w drewnie, jego obróbki. Nauczą się też witrażu, cięcia i klejenia szyb.
 

ZADANIE 15. WARSZTATY PODNOSZĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE UCZNIÓW/UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI: MODUŁ VIII – WARSZTATY MAKIJAŻU

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach zadania planuje się objąć wsparciem 8 (2K) Uczniów/Uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

W ramach zadania zaplanowano Warsztaty makijażu dla 8 uczniów (2K).
Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach po 4 uczniów - 40 h na grupę (łącznie 80 h).

Ramowy program:
Uczniowie nabędą umiejętność dbania o wizerunek, nauczą się wykonywać makijaż dzienny i wieczorowy. Nauczą się również dbać o cerę i radzić sobie z jej pielęgnacją.

***


NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA

Harmonogram Wsparcia
od 01.09.2022 do 30.06.2023
Lp. Nazwa zajęć grupa/godz. U Termin zajęć (daty, godzina, miejsce)
1. Przygotowanie do pracy gr 1/40h 4 Wtorek sala 11 Internat lub "Gosposia" godz. 18- 19.30
Terminy: 4.10. 22, 11.10.22, 18.10.22, 25.10.22, 8.11.22, 8.11.22, 15.11.22, 22.11.22, 29.11.22, 6.12.22, 13.12.2022
 
3.01.23, 10.01.23, 10.01.23, 17.01.23, 24.01.23, 14.02.23, 21.02.23, 28.02.23, 7.03.23, 14.03.23, 21.03.2023
3 gr po 40h dla 4U - 120h(3K) gr 2/40h 4 Czwartek, godz. 15.45 -16.30, s. 8i 
Terminy: 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11, 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12.2022
 
05.01, 12.01, 19.01, 26.01, 16.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 15.06, 22.06. 2023
 
oraz 2 soboty - 19.11. (9.00-12.00), 03.12.2022 (9.00-12.00)
gr 3/40h 4 Wtorek sala 9i lub 10i godz. 18- 19.30                                                                                                                              Terminy: 4.10. 22, 11.10.22, 18.10.22, 25.10.22, 8.11.22, 8.11.22, 15.11.22, 22.11.22, 29.11.22, 6.12.22, 13.12.2022
 
3.01.23, 10.01.23, , 17.01.23, 24.01.23, 14.02.22, 21.02.23, 28.02.23, 7.03.23, 14.03.23, 21.03.2023
2. Recykling gr2/30h 4 środa godz.15.45-17.15 s.26
Terminy: 5.10,12.10,19.10,26.10,2.11,9.11,16.11,23.11,30.11,
7.12,14.12, 21.12.2022
 
4.01,11.01,18.01.2023
3 gr po 30h dla 4U - 90h(3K) 4 Środa godz. 17.20-18.50 (stolarnia)
Terminy: 12.10, 19.10, 26.10,2.11,9.11, 16,11, 23.11, 30.11, 7.12, 14.12.2022
 
4.01.23, 11.01, 18.01, 25.01, 15.02.2023
3. Skóroplastyka gr 1/20h 4 Poniedziałek  16.35-17.20 sala 110
Terminy: 03.10, 07.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 19.12, 28.12, 29.12, 30.12.2022
 
02.01, 09.01, 16.01, 23.01.2023
2 gr po 20h dla 4U - 40h(2K) gr 2/20h 4 Czwartek  16.35-17.20 sala 110
Terminy: 13.02, 20.02, 27.02, 03.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 11.04 (2h), 17.04, 24.04, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06 (2h), 19.06.2023   
4. Tworzenie biżuterii gr 1/20h 4 Czwartek 17.00-18.30 sala 1i
Terminy: 13.10, 27.10, 17.11, 24.11, 1.12, 15.12.2022
 
12.01, 19.01,  16.02, 23.02.2023
2 gr po 20h dla 4U - 40h(2K) gr 2/20h 4 Czwartek 17.00-18.30 sala 2i
Terminy: 13.10, 27.10, 17.11, 24.11, 1.12, 15.12.2022
 
12.01, 19.01,  16.02, 23.02.2023
5. Ogrodnictwo gr 1/40h 4 Sobota 9.00-12.00 (4h) Internat- stolarnia
 
Terminy: 8.10, 22.10,19.11,26.11,10.12.2022

14.01,18.02, 04.03,18.03,01.04.2023
3 gr po 40h dla 4U - 120h(3K) gr 2/40h 4 Piątek 7.30-9.00 (2h) Internat- stolarnia
Terminy: 7.10,21.10,28.10,04.11,18.11,25.11,02.12,09.12,16.12.2022
 
13.01,20.01,27.01,17.02,24.02,03.03,10.03,17.03,24.03,  31.03,07.04.2023
gr 3/40h 4 Wtorek 15:45-16:45 s. 2i
Terminy: 04.10, 12.10, 19.10, 25.10, 3.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 20.12.2022
 
2.01, 10.01, 17.01, 24.01, 14.02, 25.02 (4h w sobotę), 28.02, 7.03, 11.03 (4h), 14.03, 21.03, 28.03, 12.04, 15.04 (4h), 18.04, 25.04, 4.05, 9.05, 16.05.2023
6. Dziewiarstwo gr 1/40h 4 Wtorki 16:55 -18:25 s.5  
Terminy: 4.10,11.10, 18.10, 25.10, 8.11,15.11,22.11, 29.11, 6.12, 13.12,20.12.2022
 
03.01, 10.01, 17.01, 24.01,14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03.2023
2 gr po 40h dla 4U - 80h(2K) gr 2/40h 4 Wtorki 15.50-17.20 s.12ś
Terminy: 4.10,11.10, 18.10, 25.10,  8.11,15.11,22.11, 29.11, 6.12, 13.12,20.12.2022
 
03.01, 10.01, 17.01, 24.01,14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03.2023
7. Stolarstwo z elementami witrażu gr 1/40h 4 Środa  wersja A 7:20 - 8:50 s. stolarnia 
Terminy: 12.10,26.10, 09.11, 23.11, 7.12, 21.12.2022

04.01, 19.01, 16.02, 01.03, 16.03, 30.03, 20.04, 17.05.2023
 
Środa wersja B 8:00-8:45 s. stolarnia
Terminy: 05.10, 19.10,  02.11, 16.11, 30.11, 14.12.2022

11.01, 25.01, 22.02, 08.03, 22.03,05.04, 26.04.2023
2 gr po 40h dla 4U - 80h(2K) gr 2/40h 4 Piątki 8.00 - 9.30 świetlica gr 5 
Terminy: 07.10,14.10,21.10,18.11,25.11,02.12,09,12,16.12.2022
 
13.01,20.01,17.02,24.02,03.03,10.03,17.03,24.03,31.03,21.04,
12.05,19.05.2023
8. Makijaż gr 1/40h 4 Poniedziałek 16:30 - 18:00 sala 109 
Terminy: 3.10, 17.10, 24.10, 7.11.14.11, 21.11, 28.11, 5.12, 12.12.2022
 
2.01, 9.01, 16.01, 23.01, 13.02, 20.02, 6.03, 20.03, 17.04, 8.05.2023
2 gr po 40h dla 4U - 80h(2K) gr 2/40h 4  
Poniedziałek 15.50-16.35 sala 110
Terminy: 03.10,10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 19.12,28.12, 29.12, 30.12.2022
 
02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01 (2h), 10.02 (2h), 13.02,20.02, 27.02, 03.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 11.04 (2h), 17.04, 24.04, 08.05,15.05, 22.05, 29.05, 05.06.2023 
 


 
Zapisz się na newsletter