Edukacja warta zachodu!

"Edukacja warta zachodu!"

O projekcie
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0020/21
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 2022-02-15 do 2023-06-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  186 112,50 złotych
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 167 212,50 złotych

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 50 uczniów (38 kobiet 12 mężczyzn), w tym 2 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli (5 kobiet), którzy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego zamieszkują w Powiecie Pilskim (województwo wielkopolskie) oraz doposażenie 2 pracowni w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile w okresie od 15 lutego 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku na terenie gminy  Piła.

Projekt polega na:

 • diagnozie potrzeb Uczniów i Nauczycieli a następnie doborze form wsparcia,
 • udział Uczniów w kursach, warsztatach, stażach zawodowych rozwijających kompetencje poszukiwane przez lokalnych pracodawców,
 • wsparciu Nauczycieli w nabyciu kompetencji niezbędne do nauczania zawodowego,
 • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnieniu warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 
Planowane efekty projektu:
 • rozszerzenie u 50 uczniów/uczennic nabytej w szkole wiedzy oraz kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych u 5 uczniów/uczennic,
 • podniesienie kwalifikacji przez 7 nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik organizacji turystyki,
 • doposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa.
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:

ZADANIE 1. Doposażenie pracowni zawodowych w celu stworzenia w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy, właściwe dla danego zawodu w Zespole Szkół
Gastronomicznych w Pile - pracownia obsługi turystycznej:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W ramach zadania planowane jest dostosowanie sali 21 do potrzeb pracowni obsługi turystycznej.
W pracowni takiej powinien znaleźć się wydzielony punkt informacji turystycznej i stanowisko pracownika biura podróży wyposażone w meble biurowe.
Zaplanowano zakup następującego sprzętu:
- laptopy min. 17”
- oprogramowanie typu Office
- oprogramowanie antywirusowe
- drukarka laserowa
- wizualizer
- monitor interaktywny
- uchwyt ścienny do monitora
- programy branżowe do obsługi turystycznej
- Flipchart
- bloki do flipchartu
- markery do flipchartu
- stojaki na ulotki
- regały
- biurka
- krzesła obrotowe
- Fotele
- Segregatory
- mapy: Świata, Europy, Polski
 
ZADANIE 2. DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH W CELU STWORZENIA W SZKOLE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH RZECZYWISTE ŚRODOWISKO PRACY, WŁAŚCIWE DLA DANEGO ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE - PRACOWNIA HOTELARSKA.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-04-01 - 2022-09-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Zaplanowano modernizację i przystosowanie sali nr 1 wraz z przylegającymi pomieszczeniami (1a i 1b) do potrzeb pracowni hotelarskiej, tak by odzwierciedlała rzeczywiste warunki pracy.
W pracowni takiej powinien znaleźć się stanowisko recepcji hotelowej wyposażone w ladę i meble biurowe.
W pomieszczeniach przyległych zaplanowano odwzorowanie jednostki mieszkalnej wraz z przykładowym węzłem higieniczno - sanitarnym oraz pomieszaniem magazynowym.
 
Zaplanowano następujące elementy realizacji zadania:
 1. Modernizację i adaptację pracowni i pomieszczeń przyległych, w tym materiały budowlane niezbędne do adaptacji.
 2. Zakup sprzętu i materiałów:
 
- laptopy
- oprogramowanie Office
- oprogramowanie antywirusowe
- drukarka laserowa
- Wizualizer
- Projektor multimedialny
- Ekran projekcyjny
- szafka na dokumenty
- Lada recepcyjna
- Krzesła obrotowe
- Materiały biurowe (m.in papier ksero, długopisy, zakreślacze itp.)
- terminal POS
- kasa fiskalna
- aparat telefoniczny z faksem
- sejf depozytowy
- urządzenie do kodowania/programowania kart/kluczy wraz z zamkiem i kartami
- Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem
- łóżko
- pościel
- bielizna pościelowa
- szafa lub wnęka z wieszakami
- krzesło
- stolik nocny
- biurko
- lustra
- bagażnik
- wieszak na odzież wierzchnią
- Zestaw powitalny (czajnik elektryczny, filiżanki, szklanki)
- Zestaw ręczników
- Wyposażenie dodatkowe np. dodatki dekoracyjne
- Wykładzina dywanowa
- żaluzje/rolety okienne
- lustro
- kabina z natryskiem
- WC
- wyposażenie dodatkowe do węzła higieniczno-sanitarnego (wieszaki na ręczniki, papier toaletowy itp.
- wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem
- odkurzacz
- ręczny sprzęt porządkowy
- regały
- środki czystości i ochrony indywidualnej.
 
ZADANIE 3. STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE.
OKRES REALIZACJI ZADANIA –2022-02-15 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Uczelnia Wyższa wybrana do realizacji wsparcia

W ramach zadania wsparciem objęty zostanie 1 nauczyciel, który ukończy studia podyplomowena kierunku: doradztwo zawodowe (2 semestry).
Ukończenie studiów pozwoli na między innymi zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania i planowania karierą zawodową, poznanie warsztatu pracy doradcy zawodowego, nabycia wiedzy z zakresu metod i form aktywizacji uczniów, zapoznanie z podstawami prawa pracy oraz etyki zawodowej doradcy i andragogiki.
Do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie, wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 
ZADANIE 4. STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW/UCZENNIC UCZĄCYCH SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-07-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Miejsce odbywania staży zostanie wskazane zaraz po podpisaniu umów stażowych.

Uczniowie/uczennice wyrażając chęć i zapotrzebowanie na odbycie staży zawodowych ponieważ nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa ich odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych: obowiązkowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole.
Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów/uczennic na podjęcie pracy .
 
ZADANIE 5. KURS Z AUTOPREZENTACJI DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I TECHNIK HOTELARSTWA.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W ramach zadania zaplanowano realizowany przez podmiot zewnętrzny Kurs z autoprezentacji dla 10 uczniów/uczennic uczących się w zawodzie technik organizacji turystyki i technik hotelarstwa.
Ma on na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy o stresie oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z nim. Celem jest też rozwijanie technik autoprezentacji i umiejętności świadomego kształtowania wizerunku potrzebnego do efektywnego poruszania się na rynku pracy.

RAMOWY PROGRAM:
- elementy autoprezentacji,
- mowa ciała,
- radzenie sobie z tremą,
- styl wypowiedzi,
- kontakt w publicznością,
- proksemika,
- analiza predyspozycji osobistych do wystąpień publicznych.
 
Planuje się realizację 20 godzin.
 
ZADANIE 6. KURS Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I TECHNIK HOTELARSTWA:
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
W ramach zadania zaplanowano realizowany przez podmiot zewnętrzny Kurs z komunikacji interpersonalnej dla 10 uczniów/uczennic uczących się w zawodzie technik organizacji turystyki i technik hotelarstwa.
 
RAMOWY PROGRAM:
- elementy komunikacji interpersonalnej,
- znaczenie pojęć: skuteczna komunikacja, komunikat, nadawca, odbiorca, adresat,
- kanały komunikacji,
- specyfika komunikacji nauczyciel–uczeń, uczeń-pracodawca,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- emocje w komunikacji.
 
Planuje się realizację 20 godzin.
 
ZADANIE 7. KURS "ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BARISTY" DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Zaplanowano kurs dla uczniów/uczennic technikum hotelarskiego, który pozwoli na nabycie dodatkowej umiejętności jaką jest specjalizacja w zakresie pracy w zawodzie baristy.
 
RAMOWY PROGRAM:
I. Część teoretyczna:
1. Kawa jako roślina, ziarno, napój.
2. Barista jako zawód.
3. Sprzęt baristy.
4. Przygotowanie espresso w teorii – zasada 4M.
 
II. Część praktyczna:
 
1. Przygotowanie espresso, espresso doppio, ristretto, lungo.
2. Pienienie mleka.
3. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem – latte, cappucino, latte machiato.
4. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw.
5. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”.
6. Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna wykorzystywane przez system zarządzania HACCP w pracy baristy.
 
W kursie udział weźmie 10 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.
czas trwania: 25 godzin
 
ZADANIE 8. KURS "WARSZTATY FLORYSTYCZNE" DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA I TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Zaplanowano kurs pozwalający uczniom/uczennicom technikum hotelarskiego na nabycie dodatkowej umiejętności jaką jest specjalizacja w zakresie florystyki.
Jest to umiejętność wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, gdyż kwiaty znajdują swoje zastosowanie w rozmaitych miejscach: w restauracjach, hotelach, salach konferencyjnych, biurach czy biznesowych przyjęciach.
Aranżacje z kwiatów, bukiety kojarzą się z wyjątkowymi okolicznościami, sytuacjami tj. ślub, przyjęcie jubileuszowe, bal sylwestrowy.
 
RAMOWY PROGRAM:
- -teoria barw i kompozycji,
- florystyczne zasady kompozycyjne,
- narzędzia florysty – materiałoznawstwo,
- materiał roślinny,
- florystyka okolicznościowa,
- sztuka układania kwiatów w naczyniach,
- dekoracje stołów.
 
W kursie udział weźmie 10 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.
czas trwania: 30 godzin
 
ZADANIE 9. WARSZTATY DLA UCZNIÓW/UCZENNIC PODNOSZĄCE ICH KOMPETENCJE ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

Zaplanowano następujące zajęcia:
 1. Animator sportu i rekreacji dla 10 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie technik organizacji turystyki i technik hotelarstwa (zaplanowano 40 godzin).
 2. Pilotaż wycieczek (krajowe i zagraniczne) dla 10 osób kształcących się w zawodzie technik organizacji turystyki (zaplanowano 40 godzin).
 
ZADANIE 10. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH DLA UCZNIÓW/UCZENNIC O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01 - 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 
W ramach zadania zaplanowano zewnętrzny trening kompetencji społecznych i emocjonalnych obejmujący 15 h lekcyjnych. Warsztaty będą zrealizowane dla 2 osób.
 
Trening kompetencji społecznych i emocjonalnych pozwoli na rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji, panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, przestrzegania zasad i norm społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, współpracy w grupie, rozumienia siebie i innych ludzi, poczucia własnej wartości, pozytywnego rozwiązywania konfliktów, wyrażania siebie i własnego zdania, zachowań asertywnych, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi; relaksacji ciała.
 
 
ZADANIE 11. KURSY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK ZSG W PILE.
OKRES REALIZACJI ZADANIA – 2022-09-01- 2023-06-30
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA –  Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W ramach zadania zaplanowano realizację zajęć dla 7 osób.
Zaplanowano następujące warsztaty:
1. Dobrostan nauczyciela dla 5 osób.
Umiejętność dbania o swój dobrostan jest ważną kompetencją nauczyciela, która wpływa na lepsze efekty w pracy z uczniami. Wyzwania i trudne dla nauczyciela sytuacje to codzienność, która zaburza wewnętrzny spokój, ale z którą można sobie radzić. Pandemia pokazała, że bardziej niż kiedykolwiek umiejętność zadbania o swój dobrostan i dobrostan ucznia w szkole jest konieczna.
Zaplanowano 12 godzin.
 
Treści szkolenia:
- na czym polega i jak dbać o dobrostan nauczyciela,
- jak sposób mówienia i myślenia wpływa na samopoczucie;
- sztuka mądrego odpuszczania;
- wsparcie w zespole;
- asertywność.
 
2. Edukacja hybrydowa dla osób.
Nauczanie hybrydowe jest istotne, nie tylko w okresie nauczania zdalnego. Definiowanie celów lekcji, planowanie i projektowanie procesów uczenia się, kursów, ocena i ewaluacja to stałe elementy każdego procesu dydaktycznego.
Zaplanowano 12 godzin.
 
Treści szkolenia:
- jak uczy się mózg,
- metody zapamiętywania,
- planowanie zajęć zdalnych,
- metody pracy,
- dostosowanie do pracy hybrydowej i zdalnej, m.in., STEM, drama online, webquest, lekcja odwrócona, praca z grupą
- proces grupowy, komunikacja, indywidualizacja, współpraca.

 

Projekt zakończono. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z jego realizacji.

KURS "ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BARISTY" DLA UCZNIÓW/UCZENNIC KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA
 
           
 
KURS DOBROSTAN NAUCZYCIELA 


 
PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
 
   
 
PRACOWNIA HOTELARSKA WRAZ Z JEDNOSTKĄ MIESZKALNĄ
 
                

 


 
PLIKI DO POBRANIA
Zapisz się na newsletter