Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile

29 marca 2018 r. Powiat Pilski złożył wniosek o dofinansowanie w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
27 września 2018r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym zaopiniowaniu naszego wniosku.

Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Sprostowania i ...

W 2019 roku zrealizowano projekt pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile” za 892 980,00 zł. wartość dotacji to 294 600,00 zł. co stanowi 33% wartości projektu.
 
 
Projekt pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Pile” obejmuje budowę boisk wielofunkcyjnych:
  • przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, które obejmuje: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa.
  • oraz przy Zespole Szkół Technicznych na ul. Ceglanej w Pile, które obejmuje: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej i boisko do piłki siatkowej.
 
Ponadto zaplanowano wykonanie piłkochwytów, oświetlenia, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej. A dodatkowo boisko przy Zespole Szkół Technicznych  będzie otoczone siatką o wysokości 2 m. Należy zaznaczyć, iż zaplanowane piłkochwyty oraz ogrodzenie nie tylko zwiększą komfort użytkowników boisk ale również wpłyną na bezpieczeństwo i komfort osób postronnych, tj. spacerowiczów, mieszkańców sąsiednich posesji czy uczestników ruchu drogowego. Również nie bez znaczenia jest zaplanowane oświetlenie boisk wielofunkcyjnych przy w.w. szkołach, ponieważ pozwoli ono wydłużyć czas funkcjonowania obiektu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
 
WYMIARY
Zaplanowano, iż przedmiotowe inwestycje rozpocznie się od rozbiórki dotychczasowych boisk o nawierzchni asfaltobetonowej, każde o powierzchni 1144m² a następnie zostaną rozpoczęte prace dotyczące budowy nowych boisk wielofunkcyjnych. Każde z boisk wielofunkcyjnych zaprojektowano o wymiarach 44 x 24m i nawierzchni z poliuretanu. Powierzchnia zabudowy jednego boiska wielofunkcyjnego to 1056m2
 
OGÓLNODOSTĘPNY CHARAKTER
Planowane zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania  czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze, że obiekty przyszkolne nie tylko pełnią funkcje związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego: dla dzieci, młodzieży, starszych oraz niepełnosprawnych. Obiekty tego typu powinny być realizowane i mam niezwykłą przyjemność poinformować Państwa, że Powiat Pilski wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
 Plany boiska przy Zespole Szkół im Stanisława Staszica w Pile.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Przedstawiamy fotorelację z prac budowlanych związanych z Budową boiska przy Zespole Szkół Stanisława Staszica.

Obraz może zawierać: drzewo, niebo, roślina, dom, samochód i na zewnątrz

Obraz może zawierać: niebo, na zewnątrz i przyroda

Obraz może zawierać: na zewnątrz


Budowa boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Pile.

Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty, garnitur i na zewnątrz
Obraz może zawierać: ludzie uprawiający sporty i na zewnątrz


 
Zapisz się na newsletter