ZDALNA SZKOŁA W POWIECIE PILSKIM

 
Powiat Pilski w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskał grant w kwocie 99.984,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Wysokiej jakości tablety umożliwiły dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Natomiast laptopy pozwoliły nauczycielom na wykorzystanie dostępnych narzędzi do efektywnej komunikacji między nauczycielem a uczniami.
 
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 12 szkół powiatowych trafiło 20 laptopów i 46 tabletów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
W sprzęt komputerowy wyposażone zostały poniższe szkoły i placówki:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
Zespół Szkół Technicznych w Pile
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Zespół Szkół w Łobżenicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

 
 
Zapisz się na newsletter