Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku

 


Tytuł projektu
: „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na ternie Powiatu Pilskiego w 2017 roku”

O projekcie:
NR PROJEKTU: 139/U/400/454/2017     
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 07.07.2017 r do 31.10.2017 r.          
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 174 000,00 PLN    
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 159 000,00 PLN    
PARTNERZY PROJEKTU: Brak
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 139/U/400/454/2017; 07.07.2017
 
Cel projektu:
realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pilskiego w 2017 roku.

Projekt polega na:          
demontażu, zapakowaniu, transporcie i przekazaniu wyrobów zawierających azbest na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie.

Rezultaty projektu:
usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz eliminacja włókien azbestowych dostających się do powietrza . Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego Powiatu Pilskiego poprzez usunięcie 750 Mg wyrobów zawierających azbest.


 
Zapisz się na newsletter