„Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”
Tytuł projektu: „Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski”

O projekcie:
NR PROJEKTU: 21/U/400/93/2017         
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 19.04.2017 do 30.11.2017   
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 20 000,00 PLN      
WKŁAD FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH: 15 000,00 PLN
PARTNERZY PROJEKTU: powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat złotowski, powiat chodzieski, powiat wągrowiecki  
NR I DATA PODPISANIA UMOWY  DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 21/U/400/93/2017, 19.04.2017
 
Cel projektu:
propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu subregionu północnej wielkopolski wiedzy ekologicznej i zrozumienie funkcjonowania złożonej struktury świata przyrodniczego.

Projekt polega na:
organizacji olimpiady w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projekcie weźmie udział 120 uczestników wyłonionych w eliminacjach powiatowych. Po 8 uczestników w każdej z trzech kategorii szkół z poszczególnych powiatów, którzy wykazali się największą wiedzą z zakresu ekologii.

Rezultaty projektu:
podniesienie wiedzy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenów powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, złotowskiego i wągrowieckiego w zakresie wiedzy ekologicznej oraz istnienia złożonych struktur świata przyrody.
 
 
Zapisz się na newsletter