Kolejne spotkanie w ramch programu edukacyjnego "Przystanek Piła i okolice"

Data: 19-09-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Kolejne spotkanie w ramch programu edukacyjnego "Przystanek Piła i okolice"
18  września 2018 r. w ramach projektu edukacyjnego "Przystanek Piła i okolice" odbyło się spotkanie z dr Robertem Kolasą pt. "Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego".
Spotkanie miało na celu przybliżenie wiedzy o wydarzeniach z okresu odzyskania niepodległości w naszym regionie.

Spotkanie odbyło się w czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile ul. Staromiejska 14 , uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile i mieszkańcy Piły.

Program edukacji regionalnej "Przystanek Piła i okolice" skierowany jest dla dzieci i młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. W ramach zadania odbędzie się pięć spotkań w okresie od września do listopada 2018 roku.

Cele zadania:
• poznanie historii i tradycji Piły i powiatu pilskiego,
• przekazanie młodym mieszkańcom Piły i powiatu pilskiego poczucia własnej tożsamości regionalnej,
• kształtowanie postaw aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej,
• udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Kim jestem?", "Skąd jestem?", "Jaka jest moja mała ojczyzna?", "Czy ja z innymi tworzę małą ojczyznę?",
• zwiększenie roli biblioteki w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej, regionalizmu kulturowego.

Formy prowadzonych zajęć:
• prelekcje, wykłady, odczyty, dyskusje, debaty tematyczne poświęcone historii i przeszłości miasta i powiatu oraz ich mieszkańców,
• spotkania z ludźmi, którzy mają decydujący wpływ na historię, specyfikę i wizerunek Piły oraz powiatu pilskiego,
• spotkania z ludźmi, których warto poznać z uwagi na ich postawy i realizowane cele życiowe,
• integralną częścią każdego działania są prezentacje multimedialne, projekcje filmów.

Do realizacji pozostały następujące prelekcje i wykłady, które przybliżą odbiorcom skomplikowaną sytuację miasta Piły w tamtym okresie:

– „Pilanie okresu międzywojennego” – Maciej Usurski, historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica, autor i współautora opracowań historycznych m.in. książki „Było takie miasto”, „Lotnicza historia Piły”, oraz artykułów publikowanych w „Kronice Wielkopolski”.
Termin realizacji: 04.10.2018 r.

– „Polacy spod Znaku Rodła – ślady pilskie” dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych min. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-archiwalnym” oraz w „Kronice Wielkopolski”.
Termin realizacji: 17.10.2018 r.

- „Działalność Konsulatu RP w latach 1928-1934, w Pile. Rola i znaczenie w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków” - Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”.
Termin realizacji: 06.11.2018 r.

Zapisz się na newsletter